Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Syntetyczny Instrument Pochodny

Dołącz do nas

Termin "syntetyczny instrument pochodny" odnosi się do instrumentów pochodnych emulujących swoje aktywa bazowe (które mogą być akcjami, towarem, indeksem e.t.c.), ale jednocześnie zmieniających istotne cechy, takie jak metodologia obliczania jego ceny. Metodologia stosowana do ich obliczania ceny jest dokładnie tym, co czyni je tak złożonymi produktami.

Tak jak wszystkie podobne produkty, Syntetyczne Instrumenty Pochodne dają inwestorom możliwość spekulacji na zmianach cen bez konieczności posiadania danego instrumentu finansowego. Są one oparte na kontraktach, co oznacza, że można handlować określoną liczbą kontraktów, a każdy z nich będzie odpowiadał kwocie bazowej danego aktywa.

Przed zawarciem transakcji na syntetycznych instrumentach pochodnych, uprzejmie prosimy o zapoznanie się z dokumentem zawierającym kluczowe informacje, metodologią, a także scenariuszami wyników, aby lepiej zrozumieć wszystkie rodzaje ryzyka związane z obsługą takich instrumentów pochodnych. Ryzyko, które może się wiązać między innymi z nagłymi i dramatycznymi zmianami ceny aktywów.

Każdy syntetyczny instrument pochodny ma określony współczynnik dźwigni finansowej, którego celem jest odwzorowanie wielokrotności wyników jego aktywów bazowych. Innymi słowy, współczynnik dźwigni jest mnożnikiem, przez który lewarowany indeks zamierza osiągać wyniki w stosunku do indeksu macierzystego.

Niniejsze zrzeczenie się odpowiedzialności dotyczy wszystkich naszych produktów.

CFD i FX to produkty lewarowane. Handel kontraktami CFD niesie ze sobą wysokie ryzyko, ponieważ dźwignia może działać zarówno na korzyść, jak i na niekorzyść klienta. W rezultacie, kontrakty CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ mogą oni stracić cały zainwestowany kapitał. Prosimy zapoznać się z pełnym Oświadczeniem o ryzyku.

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.