Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Regulacje

Dołącz do nas

FXGM (www.fxgm.com) jest zarejestrowaną marką firmy Depaho Ltd., która działa zgodnie z dyrektywą w sprawie rynków instrumentów finansowych II (MiFID II) Unii Europejskiej.

MiFID II zapewnia zharmonizowane otoczenie regulacyjne dla usług inwestycyjnych w Europejskim Obszarze Gospodarczym (EOG). Głównym celem dyrektywy MiFID II jest zwiększenie przejrzystości finansowej, zwiększenie konkurencji oraz lepsza ochrona konsumentów w zakresie usług inwestycyjnych.

LICENCJE

Cypryjska Komisja Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC)

Numer licencji. 161/11
Spółka Depaho Ltd jest autoryzowana i regulowana jako cypryjska firma inwestycyjna (CIF), zarejestrowana w ramach Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd (CySEC) (www.cysec.gov.cy), z licencją nr. 161/11, zgodnie z ustawą o usługach i działalności inwestycyjnej oraz ustawą o rynkach regulowanych z 2007 r. (Ustawa 144 (I) / 2007). CySEC jest niezależnym, publicznym organem nadzoru odpowiedzialnym za nadzór nad rynkiem usług inwestycyjnych oraz nad transakcjami dotyczącymi zbywalnych papierów wartościowych przeprowadzanych w Republice Cypryjskiej.

CySEC został założony zgodnie z sekcją 5 Ustawy o papierach wartościowych i giełdzie (ustanowienie i obowiązki) z 2001 r. jako publiczny podmiot prawny. Działanie CySEC regulują przepisy regulujące strukturę, obowiązki, uprawnienia oraz organizację Cypryjskiej Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz inne powiązane kwestie (L73 (I) / 2009). Aby zobaczyć naszą licencję, kliknij tutaj.

Zgodnie z ustawą 144 (I) /2007, Depaho Ltd jest członkiem Funduszu Rekompensat Inwestorskich (ICF). ICF ustanowiono na podstawie art. 59 ust. 1 i 2 ustawy 144 (Ι) / 2007, który przewiduje świadczenie usług inwestycyjnych, prowadzenie działalności inwestycyjnej, funkcjonowanie rynków regulowanych i inne pokrewne kwestie ("Ustawa") jako fundusz kompensacyjny dla inwestorów CIFs dla klientów innych niż instytucje kredytowe, a ich uprawnienia i funkcje są regulowane przepisami ustawy i dyrektywy 144-2007-15 z CySEC w sprawie kontynuacji operacji oraz działań Funduszu Rekompensat Inwestorskich firm inwestycyjnych ("dyrektywa").

Celem ICF jest zabezpieczenie roszczeń objętych klientów przed członkami ICF poprzez wypłatę rekompensat, jeżeli spełnione zostaną niezbędne warunki wstępne. Wszyscy nieprofesjonalni inwestorzy-klienci członka ICF objętego przez ICF z tytułu roszczeń wobec takiego członka, wynikających z usług świadczonych przez członka, mogą ubiegać się o odszkodowanie. Dowiedz się więcej
Financial Sector Conduct Authority   (South Africa)

Numer autoryzacji FSP. 47709
Depaho Ltd jest również Spółką autoryzowaną jako dostawca usług finansowych (FSP) przez Financial Sector Conduct Authority (FSCA,RPA) ( www.fsca.co.za ), pod autoryzacją FSP nr. 47709.

FSCA jest niezależną instytucją ustanowioną na mocy ustawy nadzorującej południowoafrykańską niebankową branżę usług finansowych w interesie publicznym. FSCA zobowiązuje się do promowania i utrzymywania solidnych inwestycji finansowych w Republice Południowej Afryki. FSCA nadzoruje niebankowy sektor usług finansowych, który obejmuje między innymi fundusze emerytalne, ubezpieczenia krótkoterminowe i długoterminowe, firmy, ubezpieczenia pogrzebowe, programy zbiorowego inwestowania (fundusze powiernicze i giełdy),doradców finansowych i brokerów i zapewnia rejestr tych autoryzowanych firm.

FSCA utrzymuje silną, skuteczną obecność w dziedzinie regulacji, w Południowej Afryce i na arenie międzynarodowej, ściśle współpracując ze swoimi odpowiednikami w innych częściach Afryki, aby ustanowić solidne ramy regulacyjne. Dowiedz się więcej

ZGŁOSZENIA

Depaho Ltd działa zgodnie z wysokimi standardami finansowymi i jest upoważniony do świadczenia usług transgranicznych na rzecz państw członkowskich EU, a także RPA, Szwajcarii i Ukrainy. Firma Depaho Ltd jest zgłoszona w kilku organach. Poniżej znajduje się lista organów w których między innymi zgłoszona jest firma Depaho Ltd Uwaga: Poniższa lista nie jest kompletna.

Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB)

Numer rejestracji 3567
Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB, Włochy) jest organem nadzorującym włoski rynek produktów finansowych. Jego celem jest ochrona inwestorów oraz zapewnienie wydajności, przejrzystości i rozwoju rynku. CONSOB reguluje świadczenie usług i działań inwestycyjnych, zachowania, których pośrednicy i sprzedawcy usług i produktów finansowych muszą przestrzegać w kontaktach z inwestorami, zasady i kryteria związane z organizacją „Organismo per la tenuta dell’Albo dei promotori finanziari” oraz „Organismo dei consulenti finanziari”. Dowiedz się więcej

Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV)

Numer rejestracji 3321
Comisión Nacional del Mercado de Valores (CNMV, Hiszpania) to placówka odpowiedzialna za nadzór i kontrolę hiszpańskich rynków akcji oraz działań wszystkich uczestników tych rynków. Placówka ta została utworzona na podstawie ustawy o rynku papierów wartościowych, która dogłębnie zreformowała hiszpański system finansowy. CNMV zapewnia przejrzystość hiszpańskiego rynku oraz prawidłowe ustalanie cen na tych rynkach, a także chroni inwestorów. CNMV promuje ujawnianie wszelkich informacji wymaganych do osiągnięcia tych celów, za pomocą wszelkich dostępnych środków. Dowiedz się więcej

Finansinspektionen (FI)
FI (Finansinspektionen, Szwecja) jest organizacją, która monitoruje i analizuje trendy na rynku finansowym oraz ocenia kondycję finansową poszczególnych spółek. FI nadzoruje przestrzeganie statutów, rozporządzeń i innych przepisów, zapewnia nadzór w zakresie ustawy o Swedish Insider Act oraz bada przypadki podejrzeń o popełnienie przestępstwa i manipulacje cenami akcji.

FI wydaje przepisy i wytyczne oceniające, czy istniejące prawodawstwo musi zostać zmienione. Komisja wydaje zezwolenia firmom, które chcą świadczyć usługi finansowe, tworzy zasady i regulacje dotyczące działalności finansowej i nadzoruje te zasady oraz przeprowadza ocenę ryzyka.

FI jest również odpowiedzialne za monitorowanie, iż firma ujawnia pełne i jasne informacje dla konsumentów i zapewnia, że procedury dotyczące tej funkcji informacyjnej są zadowalające. Dowiedz się więcej

Finanssivalvonta (FIN-FSA)
Finanssivalvonta, czyli Urząd Nadzoru Finansowego (FIN-FSA, Finlandia), jest organem nadzoru nad sektorami finansowymi i ubezpieczeniowymi Finlandii. Podmioty nadzorowane przez organ to banki, towarzystwa ubezpieczeniowe i emerytalne, a także inne firmy działające w sektorze ubezpieczeniowym, firmy inwestycyjne, spółki zarządzające funduszami oraz Giełda Helsińska.

Celem działań FIN-FSA jest umożliwienie zrównoważonego funkcjonowania instytucji kredytowych, towarzystw ubezpieczeniowych i emerytalnych oraz innych nadzorowanych podmiotów na stabilnych rynkach finansowych. Celem FIN-FSA jest także ochrona praw ubezpieczonego i wspieranie zaufania publicznego do operacji na rynku finansowym.

Ponadto FIN-FSA jest odpowiedzialna za promowanie przestrzegania dobrych praktyk na rynkach finansowych i rozpowszechnianie ogólnej wiedzy o rynkach. Te cele i obowiązki zostały zawarte w ustawie o organie nadzoru finansowego. Dowiedz się więcej
Komisja Nadzaru Finansowego (KNF)
Komisja Nadzaru Finansowego (KNF, Polska) jest organem administracji publicznej odpowiedzialnym za nadzór państwa nad polskim rynku finansowym. Zadaniem KNF , między innymi, jest nadzór nad rynkiem finansowym, w tym nadzór bankowy , nadzór nad rynkiem kapitałowym , dodatkowy nadzór konglomeratów finansowych oraz nadzór instytucji pieniądza elektronicznego . Misją KNF jest zapewnienie stabilności i bezpiecznego rozwoju rynku finansowego. Urząd KNF jest niezależnym organem, którego zadania mają na celu ograniczenie nadmiernego ryzyka w funkcjonowaniu nadzorowanych podmiotów, wzmocnienie przejrzystości rynku finansowego i wsparcie rynku w budowaniu swojej pozycji w Europie. Dowiedz się więcej
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Numer rejestracji 130520
Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin, Niemcy) jest zintegrowanym urzędem nadzorującym niemiecki rynek finansowy. Nadzoruje instytucje kredytowe, dostawców usług finansowych, spółki zarządzające aktywami, towarzystwa ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne (nadzorowane podmioty) oraz handel papierami wartościowymi.br>
BaFin postrzega siebie jako perspektywiczny oraz zorientowany na ryzyko organ nadzorczy. Działa zdecydownie i rozważnie, przyczyniając się do prawidłowego funkcjonowania, stabilności i uczciwości niemieckiego systemu finansowego w kontekście europejskim i międzynarodowym, spełniając w ten sposób swój mandat ustawodawczy najlepiej jak potrafią. Dowiedz się więcej


Finanstilsynet (Norway)

Numer rejestracji FT00080174
Finanstilsynet jest organem nadzoru finansowego w Norwegii. W oparciu o norweskie ustawodawstwo i standardy międzynarodowe działa jako niezależna agencja rządowa i odpowiada za regulacje finansowe i nadzór nad przedsiębiorstwami i rynkami. Jego celem jest promowanie stabilności finansowej oraz uporządkowanych warunków rynkowych i wzbudzenie zaufania, że kontrakty finansowe będą honorowane, a usługi wykonywane zgodnie z przeznaczeniem.

Finanstilsynet, oprócz rynków finansowych, reguluje i nadzoruje również banki, firmy finansowe, firmy hipoteczne, firmy ubezpieczeniowe, fundusze emerytalne, firmy inwestycyjne i zarządzanie funduszami papierów wartościowych.

Jego założeniem jest, że wszystkie wyżej wymienione nadzorowane przedsiębiorstwa muszą mieć zapewnione warunki konkurencji, które są zgodne z warunkami, którymi dysponują instytucje w innych państwach członkowskich EOG. Dowiedz się więcej

 

Również zgłoszona w:
 
AFM Autoriteit Financiële Markten (Holandia)
FMA Financial Market Authority (Austria)
FSA Finanstilsynet (Denia)
MFSA Malta Financial Services Authority
Finantsinspektsioon (Estonia)
Narodna banka Slovenska (Republika Słowacka)
ASF Autoritatea De Supraveghere Financiara (Romania)
Autorité des Marchés Financiers (AMF) & Banque de France (ACPR)) (Francja)
 
Ważna Uwaga: Depaho Ltd nie świadczy usług na terenie USA, Kanady, Belgii i Iranu.

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.