Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Margin Close-Out

Dołącz do nas

Na czym polega zasada Margin Close-Out (MCO) ?

Jeżeli całkowity margines na rachunku klienta detalicznego spadnie poniżej 50% kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego dla otwartych pozycji, spółka zamknie jedną lub więcej pozycji w celu zapewnienia, iż margines inwestorów detalicznych nie ulegnie zlikwidowaniu blisko zera. MCO ma również zastosowanie do pozycji ze zleceniem Stop Loss lub ograniczoną ochroną przed ryzykiem.

Zasada MCO nie powstrzymuje inwestorów przed ‘doładowaniem’ swojego marginesu, jeśli tego chcą.

Domyślna zasada MCO Spółki.

Zgodnie z ustawieniem domyślnym, gdy zasada MCO zostanie uruchomiona, otwarta pozycja o najmniejszym wolumenie zostanie automatycznie zamknięta. Ta czynność zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy zasada MCO zostanie uruchomiona i może być powtórzona do momentu gdy wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte. W przypadku uruchomienia zasady MCO gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie zamknięta.

Zamknięcie marginesu jest zawsze wyzwalane w odstępie 50%, gdy istnieją niekorzystne warunki rynkowe. W takich rzadkich przypadkach MCO jest wyzwalany w tempie jak najbardziej zbliżonym do 50%

Dalsze szczegóły dotyczące realizacji zleceń przez spółkę znajdują się w dokumencie Polityka Realizacji Zleceń, który stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług.

 

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.