Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Margin Close-Out

Na czym polega zasada Margin Close-Out (MCO) ?

Jeżeli całkowity margines na rachunku klienta detalicznego spadnie poniżej 50% kwoty początkowego depozytu zabezpieczającego wymaganego dla otwartych pozycji, spółka zamknie jedną lub więcej pozycji w celu zapewnienia, iż margines inwestorów detalicznych nie ulegnie zlikwidowaniu blisko zera. MCO ma również zastosowanie do pozycji ze zleceniem Stop Loss lub ograniczoną ochroną przed ryzykiem.

Zasada MCO nie powstrzymuje inwestorów przed ‘doładowaniem’ swojego marginesu, jeśli tego chcą.

Domyślna zasada MCO Spółki.

Zgodnie z ustawieniem domyślnym, gdy zasada MCO zostanie uruchomiona, otwarta pozycja o najmniejszym wolumenie zostanie automatycznie zamknięta. Ta czynność zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy zasada MCO zostanie uruchomiona i może być powtórzona do momentu gdy wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte. W przypadku uruchomienia zasady MCO gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie zamknięta.

Jeśli niezbędny depozyt zabezpieczający (margines) nie jest dostępny, a klient chce zamknąć pozycje przeciwstawne (hedge), klient musi wyrazić taką prośbę, dzwoniąc do Departamentu Brokerskiego pod numer (+357) 22300542 i udzielając ustnych instrukcji.

Jeżeli zmieniłeś już domyślną zasadę MCO kliknij tutaj, aby zmienić swój wybór z powrotem na domyślną zasadę "Najniższy wolumen",

Inne opcje MCO:

Pozycja przeciwstawna (hedge) dla najnowszej pozycji

Po uruchomieniu zasady MCO masz możliwość automatycznego otwarcia pełnej pozycji przeciwstawnej do pozycji, która została otwarta jako ostatnia, tj. w przeciwstawnym kierunku i o tej samej sumie do pozycji, która została otwarta jako ostatnia. Ta czynność zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy zasada MCO zostanie uruchomiona i może zostać powtórzona do momentu gdy wszystkie otwarte pozycje będą miały otwarte pozycje przeciwstawne.

W przypadku jakiegokolwiek istniejącego zlecenia Stop Loss lub Take Profit, nowe powiązane pozycje będą miały tą/te same kursy. Dodatkowo, Stop Loss pozycji podstawowej stanie się zleceniem Take Profit nowej powiązanej pozycji, a Take Profit pozycji podstawowej stanie się zleceniem Stop Loss nowej powiązanej pozycji. W przypadku gdy rynek zmienia się zbyt szybko i zaistnieje ponowne kwotowanie, system może nie otworzyć pozycji przeciwstawnej dla danej pozycji. W przypadku uruchomienia zasady MCO gdy danysymbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja przeciwstawna nie zostanie otwarta.

Ta metoda zmniejszy Twoją ekspozycję, zapewniając Ci większą elastyczność zarządzania kontem handlowym.

Kliknij tutaj, aby zastosować "Hedge Najnowszych pozycji" jako Twoją regułę MCO.

Otwórz ponownie do 75% Wolumenu

Po uruchomieniu MCO masz możliwość automatycznego odnowienia ostatnio otwartej pozycji, do 75% wolumenu. Czynność ta zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy zasada MCO zostanie uruchomiona i może zostać powtórzona, dopóki wszystkie otwarte pozycje nie zostaną ponownie otwarte do poziomu 75% wolumenu. W przypadku niewystarczającego marginesu pozycja może zostać otwarta ponownie z wolumenem mniejszym niż 75% lub może wcale nie zostać ponownie otwarta.

W przypadku jakiegokolwiek istniejącego zlecenia Stop Loss lub Take Profit nowe powiązane pozycje będą miały te same kursy.. W przypadku, gdy rynek zmienia się zbyt szybko i zaistnieje ponowne kwotowanie, system może nie otworzyć ponownie odpowiedniej pozycji. W przypadku uruchomienia zasady MCO gdy dany symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie ponownie otwarta.

Ta metoda zmniejszy Twoją ekspozycję, pozwalając Ci pozostać na rynku i kontynuować strategię handlową.

Kliknij tutaj, aby zastosować "Otwórz Ponownie do 75% Wolumenu" jako Twoją regułę MCO.

Jeśli chcesz zmienić swoją obecną regułę MCO, w dowolnym momencie, kliknij jedną z reguł powyżej zgodnie ze swoja preferencją.

Gdy spółka otrzyma Twój wyraźny wniosek o zmianę reguły MCO, Twój wniosek zostanie procedowany w ciągu (3) dni roboczych.

Dalsze szczegóły dotyczące realizacji zleceń przez spółkę znajdują się w dokumencie Polityka Realizacji Zleceń, który stanowi integralną część Umowy o Świadczenie Usług.

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok