Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje
Inwestowanie w kontrakty CFD FXCM umożliwia swoim klientom wykonywanie transakcji za pośrednictwem produktu finansowego, którym jest kontrakt na różnice cenowe (CFD).

Kontrakt na różnice cenowe (CFD) jest umową pomiędzy dwiema stronami, zwykle określanymi jako "kupujący" i "sprzedający", zgodnie z którym sprzedawca zapłaci kupującemu różnicę między aktualną wartością aktywów, a jego wartością w momencie zamówienia ( Jeżeli różnica jest ujemna, wówczas kupujący płaci sprzedającemu w zamian).

CFD z FXGM, pozwala na handel, na wartości cen Forex, akcji, towarów i indeksów. Obrót na wartości instrumentu finansowego, bez fizycznej konieczności ich posiadania. Handel CFD jest ryzykowny, przed rozpoczęciem handlu zalecane jest zdobycie wiedzy i doświadczenia. W przypadku, gdy nie ma posiadasz wiedzy, ani doświadczenia, handel przy pomocy CFD może nie być odpowiedni dla Ciebie. Pełen oświadczenie zrzeczenia się ryzyka, mozna przeczytać klikając na link poniżej. http://pl.fxgm.com/about-us/risk-disclaimer.

Przykłady handlu CFD

  Jeżeli inwestor kupuje akcje spółki notowanej na giełdzie, będzie on miał prawa własności tej spółki, a jeżeli cena akcji rośnie, będzie mógł on zarobić na różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży, z jakiegokolwiek trzymanego udziału. Jeżeli cena akcji spadnie, straci różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży dla każdej akcji, którą ma. Jeśli inwestor kupujący fizycznie uncję złota , zanotuje wzrost ceny złota będzie mógł zarobić na różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży dla każdej uncji złota, którą kupił. Jeżeli cena złota spadnie, inwestujący straci różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży na każdej sprzedawanej uncji złota .
Poprzez handel CFD inwestor nabywa umowę na wartość ceny instrumentu finansowego bez posiadania rzeczywistego udziału lub wspomnianej uncji złota. Jednakże zasada do zarabiania i utraty jest taka sama. Powyższe przykładami były akcje i złoto, dotyczą jednak każdego instrumentu finansowego, który jest przedmiotem obrotu poprzez CFD. Pełen wykaz symboli instrumentów finansowych oraz warunków handlowych z FXGM w tym wielkość zamówienia i informacje na temat kosztów i opłat związanych, można przeczytać tutaj, klikając na poniższy link:  https://pl.fxgm.com/product-sheet-costs/

Przykład inwestowania na instrumentach CFD za pomocą cyfr:

  Inwestor chce kupić 10 uncji złota; Przewiduje bowiem, że cena złota wzrośnie. Aktualna cena kupna wynosi 1200 $ za uncję, w sklepie. Inwestor będzie musiał faktycznie kupić złoto i zapłacić za każdą z 10 uncji po 1200 $ za uncję, wyda łączną kwotę $ 12000. Wymienia pieniądze na złoto. Ten sam inwestor może wrócić do sklepu i sprzedać 10 uncji w dowolnym czasie, w celu uzyskania zysku, po cenie przekraczającej $ 1.200.Zakładając, że nastąpi wzrost ceny o $ 50 i sięgnie 1250 $ za uncję, inwestor może sprzedać 10 uncji złota i zarobić 50 $ za uncję, co dałoby mu całkowity zysk w wysokości $ 500 (50 $ pomnożone przez 10 uncji). Z drugiej strony należy założyć, że gdyby cena spadła o $ 50 i osiągnęła 1150 $ za uncję, inwestor mógłby sprzedać 10 uncji złota i stracić 50 $ za uncję, mowa o stracie $ 500 (50 $ pomnozone przez 10 uncji).
Z FXGM, handel CFD jest następujący: inwestor może wykonać tę samą transakcję jak wyżej, jednak bez faktycznego zakupu złota, ani inwestowania $ 12000. On może inwestować na złoto poprzez CFD, który oferuje mu ten sam potencjał zarabiania lub przegranej w oparciu o ruch cen złota.
CFD z datą ważności

Jak wyjaśniono CFD jest przedmiotem obrotu na podstawie wartości cen innych instrumentów finansowych. W przypadku, gdy instrumentów finansowy posiada datę ważności wtedy CFD będą miały taką samą datę ważności. Wszystkie CFD, które mają datę ważności można znaleźć klikając na poniższy link:  http://pl.fxgm.com/financial-products/trading-conditions. Spready przewidziane są orientacyjne i mogą ulec zmianie, w zależności od godzin handlowych i zmienności rynku. Klienci powinni pamiętać, że mogą one się zmieniać i w związku z tym proszeni są o sprawdzenie ważnych zapowiedzi, a także nowości w kalendarzu ekonomicznym, które mogą doprowadzić do wzrostu spreadów, a także innych przypadków.

Na przykład: 

  Ropa (CL) jest sprzedawana jako kontrakt z NYME (New York Mercantile Exchange) posiadanych przez CME (Chicago Mercantile Exchange), a przyszłe zamówienia, posiadają datę ważności oraz wskazując, że umowa zostanie zamknięta z końcem wskazanego dnia. CFD na ropę naftową (CL) będą miały taką samą datę ważności i po upłynięciu terminu ważności nie będą zbywalne. Wszelkie otwarte pozycje zostaną zamknięte w dniu wygaśnięcia kontraktu. Inwestorzy zawierający kontrakty CFD na ropę naftową (CL) muszą wiedzieć, ze po upływie terminu ważności, jeśli nadal chcą inwestować w ten instrument, będą musieli zawiązać nową umowę CFD, z nowym terminem ważności.
Termin ważności można znaleźć w nazwie symbolu CFD.

Margines Jak widać na podstawie powyższych przykładów z CFD, inwestor ma kontrakt, który zobowiązuje go do rozliczenia różnicy w cenie ze stratą (jeśli cena złota spadnie poniżej $ 1200), a kontrahent umowy zobowiązuje się zapłacić mu zysk (o ile złota przekroczy $ 1,200) oraz nie jest konieczne wymaganie wymienianie się prawdziwym złotem. Ze względu na fakt, że nie ma prawdziwego zakupu złota, a jedynie przy zaangażowana kontraktu, do rozliczenia zysku lub straty pomiędzy inwestorem a kontrahentem, inwestor będzie posiadał margines zabezpieczenia ewentualnych strat, które mogą wystąpić. Na przykład:

  • Inwestor kupuje 5 uncji złota (GOLD) poprzez kontrakty CFD w cenie 1 200 USD za uncję, co daje łączną wartość transakcji / ekspozycję o wysokości 6 000 USD (= 5 uncji x 1 200 USD). Minimalny margines dla handlu złotem w FXGM wynosi 5%. Dlatego inwestor powinien dysponować minimalną kwotą 300 USD (6 000 x 5% = 300 USD) dostępnego marginesu na swoim rachunku handlowym, aby zabezpieczyć wszelkie potencjalne straty dla danej transakcji. Wykorzystanie niewielkiej ilości środków w celu zwiększenia ekspozycji jest określane jako "dźwignia" bądź ”lewarowanie”. Inwestor wykorzystuje dźwignę wobec swoich 300 USD, aby uzyskać większą transakcję o wartości 6 000 USD. Inwestor odpowiada za lewarowaną kwotę we wszystkich aspektach, włączając zysk, stratę, opłaty za noc itd.
Dźwignia

Dźwignia 1:30 oznacza, że maksymalna wartość transakcji / ekspozycja którą inwestor może mieć, to 30-krotnoścć jego rachunku; np. inwestor, który deponuje 1000 USD na swój rachunek inwestycyjny, będzie miał możliwość handlowania maksymalną sumą 30 000 USD. Inwestor będzie odpowiadał za lewarowaną kwotę we wszystkich aspektach, włączając zysk, stratę, opłaty za noc itd.

Na przykład:
   • Inwestor, który dokonuje depozytu na swoim rachunku handlowym i chce kupić 10 uncji złota poprzez kontrakty CFD, po cenie rynkowej, może handlować złotem z dźwignią 1:20. Inwestor otwiera okienko handlowe dostępne na platformie handlowej i ustala wymagane szczegóły kontraktu 10 uncji złota. Platforma handlowa oblicza minimalny margines potrzebny by otworzyć pozycję handlową tj. wartość handlowa = 10 uncji x cena zakupu 1 200 USD = 12 000 USD (Całkowita Ekspozycja). Margines z dźwignią 1:20 (5%) = całkowita ekspozycja 12 000 USD / 20 = 600 USD. Inwestor ma 1000 USD, więc oznacza to, że ma więcej niż wymagane minimum i jest w stanie otw orzyć pozycję.
  • Innym przykładem jest sytuacja, gdy inwestor ma 500 USD na swoim rachunku handlowym, a jego broker umożliwia mu handel z dźwignią o wysokości 1:20. W tym wypadku inwestor może uzyskać maksymalną ekspozycję w wysokości 500 USD x 20 = 10 000 USD (500 USD = 5% z 10 000 USD).
  • Całkowita wartość transakcji wynosi 12 000 USD, a inwestor jest narażony na wahania ceny zgodnie z kwotą lewarowaną.
  • Jeśli cena złota wzrośnie o 0,5%, inwestor zyska 60 USD (12 000 x 0,5%), zatem kapitał inwestora wyniesie 1 060 USD (1000 USD (depozyt) + 60 USD (zysk)) => Zysk w wysokości 6% depozytu.
  • Jeśli cena złota spadnie o 0,5%, inwestor straci 60 USD (12 000 USD x 0,5%), zatem kapitał inwestora wyniesie 940 USD (1000 USD (depozyt) - 60 USD (strata)) => strata w wysokości 6% depozytu .

Stosunek ryzyka do wynagrodzenia jest równy, dlatego inwestor albo zyskuje albo traci w zależności od ruchu na rynku, bazując na tej samej proporcji.

Handlowanie CFD niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, ponieważ dźwignia może działać zarówno na korzyść i niekorzyść. W rezultacie, CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ można stracić cały swój zainwestowany kapitał . Proszę zapoznać się pełną klauzulą ryzyka.

Likwidacja

Jak wspomniano powyżej, stosunek ryzyka do zysku jest taki sam, a ceny rynkowe mogą iść na korzyść lub odwrotnie niż założył inwestor. W przypadku bardzo niestabilnych rynków, które działają intensywnie, inwestor może bardzo szybko stracić wszystkie swoje pieniądze; inwestora może nie mieć okazji do podjęcia działania (czyli do zamknięcia pozycji lub w celu zwiększenia poziomu marży poprzez finansowanie konta obrotu) powodujące utratę całości kapitału, czyli likwidacji.

Na przykład:

   • Inwestor kupuje 100 uncji złota poprzez kontrakty CFD, a cena za uncję wynosi 1 200 USD, co daje łączną ekspozycję o wysokości 120 000 USD. Jeśli cena złota spadnie o 0,85% w ciągu 30 minut, ta szybka zmiana spowoduje wystawienie kapitału inwestora na ryzyko i poniesie on stratę w wysokości 1 020 USD (120 000 x 0,85%.) Inwestor straci wtedy cały swój kapitał, natychmiastowo i bez możliwości zareagowania na stratę.
   • W wypadku gdy klient jest zagrożony likwidacją, otrzymuje on odpowiednie ostrzeżenie na swojej platformie handlowej. Jednakże, gdy inwestor nie jest zalogowany na swoją platformę, musi wciąż mieć świadomość, że ryzyko likwidacji ciągle istnieje.

   

Przepraszamy, ale w tej chwili nie możemy obsługiwać klientów z tego kraju.

OK

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 88% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.