Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Czym jest CFD?

CFD to skrót od „Contract For Difference”. Kontrakty CFD są często oferowane na transakcje Forex, towary, wskaźniki i akcje. Są one instrumentami pochodnymi i jako takie uznaje się je za złożone i ryzykowne. Wspólną cechą tych wszystkich instrumentów jest to, że pochodzą od wartości danego aktywa. Oznacza to, że inwestujący w pochodne, nigdy nie znajdują się w faktycznym posiadaniu danego aktywa – inwestują oni wyłącznie w zmiany jego ceny.

Czym są kontrakty CFD na towary, wskaźniki i akcje?

Kontrakt CFD określa się jako umowę na inwestowanie w różnicę ceny na danym aktywie od czasu otwarcia kontraktu, i po ówczesnej jego wartości, do momentu zamknięcia kontraktu. Jeśli wartość danego aktywa wzrośnie, to zyskuje kupujący, a traci sprzedający. I na odwrót – jeśli wartość maleje, to kupujący traci, a zyskuje sprzedający. FXGM oferuje kontrakty OTC CFD, funkcjonujące jako prywatna umowa między FXGM, a inwestorem.

Czym jest Forex?

Transakcje Forex można uznać za rodzaj kontraktu CFD. Forex to skrót od „foreign exchange” (wymiana walut). Inwestowanie w Forex wiąże się z kupowaniem i sprzedażą walut. W inwestycji wykonanej na rynku Forex kupujesz jedną walutę, w tym samym czasie sprzedając inną, lub na odwrót. Podobnie do zasad kupna/sprzedaży na rynkach tradycyjnych, decyzja odnośnie kupna lub sprzedaży w Forex opiera się na przeczuciu inwestora, czy dana waluta osłabi się (spadnie) czy wzmocni (wzrośnie).

Czym jest spread? (warunki inwestowania)

Spread to koszt prowizji, płaconej przez klienta, której wysokość określa się w zależności od wielkości zrealizowanej inwestycji.

Spread pobierany jest na początku inwestycji bezpośrednio z kapitału klienta, a inwestycja rozpoczyna się z ujemnym bilansem, równym odpowiadającej kwocie prowizji spread.

Jeśli klient otworzy pozycję KUPNA, klikając na KUPNO, inwestycja zostanie otwarta po kursie KUPNA, lecz kurs rynkowy będzie odpowiadał kursowi SPRZEDAŻY. Podobnie, jeśli klient otworzy pozycję SPRZEDAŻY, klikając na SPRZEDAŻ, inwestycja zostanie otwarta po kursie SPRZEDAŻY, lecz kurs rynkowy będzie odpowiadał kursowi KUPNA.

Aby inwestycja przyniosła zyski, spread/prowizja musi mieć pokrycie w cenie rynkowej, zanim inwestycję będzie można określić jako zyskowną.

Jeśli klient zdecyduje się zamknąć pozycję natychmiast po jej otwarciu, to poniesiony koszt będzie równy odpowiedniemu wyliczeniu spreadu dla tej pozycji.

Na platformie PROfit, po zalogowaniu na konto inwestycyjne, dostępna jest funkcja „symulatora inwestowania”.

Przykład wyliczenia spreadu na parze walutowej

KUPNO EUR/USD 100 000
Cena SPRZEDAŻY 1,2000
Cena KUPNA 1,2003
Spread = 0,0003
100 000 x 0,0003 = 30 USD (spread wyliczany jest na podstawie zmiennej waluty danej pozycji , w tym przypadku USD)

Przykład wyliczenia spreadu na towarze

KUPNO 1000 baryłek ropy
Cena SPRZEDAŻY 50,00
Cena KUPNA 50,06
Spread = 0,06
1 000 x 0,06 = 60 USD (spread wyliczany jest na podstawie zmiennej waluty danej pozycji, w tym przypadku USD)

Przykład wyliczenia spreadu na kryptowalutach

BTC/USD cena 9 900 $
9 900 x 5% = 495,00
Spread = 495,00 USD

Szczegóły dotyczące rodzajów kont i ich spreadów znajdują się tutaj.

Inwestowanie w kontrakty CFD jest ryzykowne i wysoce zaleca się, aby przed rozpoczęciem inwestycji, zdobyć odpowiednią wiedzę i doświadczenie. W przypadku ich braku, inwestowanie w kontrakty CFD może nie być dla Ciebie odpowiednie. Pełne Oświadczenie dotyczące ryzyka znajdziesz pod poniższym adresem.

https://fxgm.com.plexop.com/about-us/risk-disclaimer

Gdy rachunek klienta zostanie zagrożony likwidacją, otrzyma na platformie popup informujący o zagrożeniu. Inwestor musi jednak pamietać, że jeśli nie jest zalogowany na platformie istnieje ryzyko likwidacji.

W celu uzyskania informacji statystycznych prosimy kliknąć tutaj.

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok

Kontrakty CFD są złożonymi instrumentami i wiążą się z dużym ryzykiem szybkiej utraty pieniędzy z powodu dźwigni finansowej. 83% kont inwestorów detalicznych traci pieniądze podczas handlu kontraktami CFD z tym dostawcą. Zastanów się, czy rozumiesz, jak działają kontrakty CFD i czy możesz sobie pozwolić na wysokie ryzyko utraty pieniędzy.