Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Reopen

Zasada Margines Close-Out: Otwórz ponownie do 75% Wolumenu

Ja, Klient, niniejszym polecam Spółce stosowanie poniższej reguły Margin Close-Out (MCO, pl. Depozyt Zabezpieczający) w stosunku do mojego rachunku handlowego.

Po uruchomieniu MCO wszystkie moje otwarte pozycje zostaną automatycznie zamknięte i ponownie otwarte do 75% wolumenu. Czynność ta zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy MCO zostanie uruchomione i może zostać powtórzona, dopóki wszystkie otwarte pozycje nie zostaną ponownie otwarte do poziomu 75% wolumenu. W przypadku niewystarczającego marginesu pozycja może zostać ponownie otwarta z wolumenem mniejszym niż 75% lub może wcale nie zostać ponownie otwarta.

W przypadku jakiegokolwiek istniejącego Stop Loss lub Take Profit, nowa powiązana pozycja będzie miała tę samą stawkę (stawki). W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że w przypadku zbyt szybkiego poruszania się na rynku i wystąpienia zmiany kursu, system może nie otworzyć ponownie odpowiedniej pozycji. W przypadku uruchomienia MCO w czasie, gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie ponownie otwarta.

Twój wniosek odnośnie reguły MCO został przesłany.

Spółka proceduje Twój wniosek w ciągu (3) dni roboczych.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok