Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Hedge

Zasada Margines Close-Out: Hedge Najnowszej Pozycji

Ja, Klient, niniejszym polecam Spółce stosowanie poniższej reguły Margin Close-Out (MCO, pl. Depozyt Zabezpieczający) w stosunku do mojego rachunku handlowego.

Po uruchomieniu MCO pozycja pełnego hedge do pozycji, która została otwarta, jako ostatnia zostanie automatycznie otwarta tj. pozycja w przeciwnym kierunku z taką samą ilością jednostek, jak pozycja, która została otwarta, jako ostatnia. Ta czynność zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy MCO zostanie uruchomione i może zostać powtórzona, dopóki wszystkie otwarte pozycje nie zostaną zabezpieczone.

W przypadku jakiegokolwiek istniejącego Stop Loss lub Take Profit, nowa powiązana pozycja będzie miała tę samą stawkę (stawki). Ponadto Stop Loss na pierwotnej pozycji stanie się Take Profit na nowej pozycji powiązanej, a Take Profit na pierwotnej pozycji stanie się Stop Loss na nowej pozycji powiązanej. W pełni zdaję sobie sprawę z tego, że jeśli rynek porusza się zbyt szybko i nastąpi zmiana kursu, system może nie zabezpieczyć odpowiedniej pozycji. W przypadku uruchomienia MCO w czasie, gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie zabezpieczona.

Twój wniosek odnośnie reguły MCO został przesłany.

Spółka proceduje Twój wniosek w ciągu (3) dni roboczych.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok