CFD na indeksy giełdowe to instrumenty finansowe, które przedstawiają wartość spółek notowanych na giełdzie.

CFD na indeksy giełdowe dostarcza wiele możliwości inwestycyjnych. Możesz zarobić zarówno na rynkach wschodzących, jak i na rynkach o tendencji zniżkowej.
 

Kliknij tutaj, aby uzyskac wiecej informacji na temat CFD.

Aby odczytać dokument zawierający kluczowe informacje dotyczące kontraktów CFD na indeksy, kliknij tutaj.

Lista giełd papierów wartościowych oferowanych przez FXGM


Indeksy Kraj Objaśnienie Godziny handlu
CAC 40

CAC 40 to francuski indeks giełdowy. Jego elementy są ważone według całkowitej wartości rynkowej wszystkich akcji spółki. Odzwierciedla wyniki 40 największych spółek notowanych na francuskiej giełdzie.

poniedziałek - piątek, 7:00 – 21:00GMT(WINTER)

poniedziałek - piątek, 6:00 – 20:00GMT(SUMMER)
DAX INDEX

DAX (niemiecki indeks akcji) to indeks giełdowy 30 największych niemieckich spółek o bardzo wysokiej renomie i zaufaniu wśród inwestorów (tzw. „blue chip”) notowanych na giełdzie papierów wartościowych we Frankfurcie nad Menem. DAX mierzy wyniki 30 największych niemieckich spółek w odniesieniu do całkowitej wartości rynkowej wyrażonej w dolarach wszystkich wyemitowanych akcji spółki.

poniedziałek - piątek, 7:00 – 21:00GMT(WINTER)

poniedziałek - piątek, 6:00 – 20:00GMT(SUMMER)
DOW JONES

Indeks przedstawiający, jak handlowano akcjami 30 dużych spółek notowanych na giełdzie i mających siedzibę w Stanach Zjednoczonych podczas zwykłej sesji giełdowej na rynku akcji.

poniedziałek - piątek, 22:00 - 20:30 GMT.
FTSE 100

Indeks akcji 100 spółek brytyjskich o największej kapitalizacji notowanych na Londyńskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Spółki FTSE 100 reprezentują 81% całej kapitalizacji rynku Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych.

poniedziałek - piątek, 8:00 – 21:00GMT(WINTER)

poniedziałek - piątek, 7:00 – 20:00GMT(SUMMER)
NASDAQ

Nasdaq Composite to indeks giełdowy akcji zwykłych i innych podobnych papierów wartościowych notowanych na giełdzie NASDAQ. Obecnie na NASDAQ notowanych jest ponad 3000 spółek. Na NASDAQ notowane są spółki reprezentujące główne gałęzie przemysłu.

poniedziałek - piątek, 22:00 - 20:30 GMT.
NIKKEI

Nikkei to indeks giełdowy Tokijskiej Giełdy Papierów Wartościowych (TSE). Obecnie Nikkei obejmuje największe japońskie spółki i przypomina indeks Dow Jones Industrial Average.

poniedziałek - piątek, 22:00  - 21:00 GMT.
S&P 500

Standard and Poor's 500 Index to ważony kapitalizacją indeks 500 spółek giełdowych. Indeks ten mierzy wyniki gospodarki krajowej na podstawie zmian wartości rynkowej 500 spółek giełdowych reprezentujących wszystkie główne branże przemysłowe.

poniedziałek - piątek, 22:00 - 21:00 GMT.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty walutowe (FX) są produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Handlowanie CFD obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestora. Dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy zapoznać się z całym oświadczeniem o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: FXGM (www.fxgm.com) jest marką Depaho Ltd., cypryjskiej spółki inwestycyjnej podlegającej Cysec(www.cysec.gov.cy), numer licencji 161/11 oraz autoryzowana przez FSB (www.fsb.co.za), numer autoryzacji 47709. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) są zazwyczaj produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe towarów na rynku Forex oraz na rynku pozagiełdowym (OTC) dotyczące surowców, forexu, indeksów i akcji są obarczone wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całej inwestycji. Dlatego też kontrakty walutowe i CFD nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu, należy zapoznać się ze wszelkimi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe, kontrakty walutowe i OTC oraz zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez Depaho Ltd to informacje, które nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne.