Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Produkty

Inwestowanie w kontrakty CFD FXCM umożliwia swoim klientom wykonywanie transakcji za pośrednictwem produktu finansowego, którym jest kontrakt na różnice cenowe (CFD).

Kontrakt na różnice cenowe (CFD) jest umową pomiędzy dwiema stronami, zwykle określanymi jako "kupujący" i "sprzedający", zgodnie z którym sprzedawca zapłaci kupującemu różnicę między aktualną wartością aktywów, a jego wartością w momencie zamówienia ( Jeżeli różnica jest ujemna, wówczas kupujący płaci sprzedającemu w zamian).

CFD z FXGM, pozwala na handel, na wartości cen Forex, akcji, towarów i indeksów. Obrót na wartości instrumentu finansowego, bez fizycznej konieczności ich posiadania. Handel CFD jest ryzykowny, przed rozpoczęciem handlu zalecane jest zdobycie wiedzy i doświadczenia. W przypadku, gdy nie ma posiadasz wiedzy, ani doświadczenia, handel przy pomocy CFD może nie być odpowiedni dla Ciebie. Pełen oświadczenie zrzeczenia się ryzyka, mozna przeczytać klikając na link poniżej. http://pl.fxgm.com/about-us/risk-disclaimer.

Przykłady handlu CFD

  Jeżeli inwestor kupuje akcje spółki notowanej na giełdzie, będzie on miał prawa własności tej spółki, a jeżeli cena akcji rośnie, będzie mógł on zarobić na różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży, z jakiegokolwiek trzymanego udziału. Jeżeli cena akcji spadnie, straci różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży dla każdej akcji, którą ma. Jeśli inwestor kupujący fizycznie uncję złota , zanotuje wzrost ceny złota będzie mógł zarobić na różnicy między ceną zakupu a ceną sprzedaży dla każdej uncji złota, którą kupił. Jeżeli cena złota spadnie, inwestujący straci różnicę między ceną zakupu a ceną sprzedaży na każdej sprzedawanej uncji złota .
Poprzez handel CFD inwestor nabywa umowę na wartość ceny instrumentu finansowego bez posiadania rzeczywistego udziału lub wspomnianej uncji złota. Jednakże zasada do zarabiania i utraty jest taka sama. Powyższe przykładami były akcje i złoto, dotyczą jednak każdego instrumentu finansowego, który jest przedmiotem obrotu poprzez CFD. Pełen wykaz symboli instrumentów finansowych oraz warunków handlowych z FXGM w tym wielkość zamówienia i informacje na temat kosztów i opłat związanych, można przeczytać tutaj, klikając na poniższy link:  http://pl.fxgm.com/financial-products/trading-conditions.

Przykład inwestowania na instrumentach CFD za pomocą cyfr:

  Inwestor chce kupić 10 uncji złota; Przewiduje bowiem, że cena złota wzrośnie. Aktualna cena kupna wynosi 1200 $ za uncję, w sklepie. Inwestor będzie musiał faktycznie kupić złoto i zapłacić za każdą z 10 uncji po 1200 $ za uncję, wyda łączną kwotę $ 12000. Wymienia pieniądze na złoto. Ten sam inwestor może wrócić do sklepu i sprzedać 10 uncji w dowolnym czasie, w celu uzyskania zysku, po cenie przekraczającej $ 1.200.Zakładając, że nastąpi wzrost ceny o $ 50 i sięgnie 1250 $ za uncję, inwestor może sprzedać 10 uncji złota i zarobić 50 $ za uncję, co dałoby mu całkowity zysk w wysokości $ 500 (50 $ pomnożone przez 10 uncji). Z drugiej strony należy założyć, że gdyby cena spadła o $ 50 i osiągnęła 1150 $ za uncję, inwestor mógłby sprzedać 10 uncji złota i stracić 50 $ za uncję, mowa o stracie $ 500 (50 $ pomnozone przez 10 uncji).
Z FXGM, handel CFD jest następujący: inwestor może wykonać tę samą transakcję jak wyżej, jednak bez faktycznego zakupu złota, ani inwestowania $ 12000. On może inwestować na złoto poprzez CFD, który oferuje mu ten sam potencjał zarabiania lub przegranej w oparciu o ruch cen złota.
CFD z datą ważności

Jak wyjaśniono CFD jest przedmiotem obrotu na podstawie wartości cen innych instrumentów finansowych. W przypadku, gdy instrumentów finansowy posiada datę ważności wtedy CFD będą miały taką samą datę ważności. Wszystkie CFD, które mają datę ważności można znaleźć klikając na poniższy link:  http://pl.fxgm.com/financial-products/trading-conditions. Spready przewidziane są orientacyjne i mogą ulec zmianie, w zależności od godzin handlowych i zmienności rynku. Klienci powinni pamiętać, że mogą one się zmieniać i w związku z tym proszeni są o sprawdzenie ważnych zapowiedzi, a także nowości w kalendarzu ekonomicznym, które mogą doprowadzić do wzrostu spreadów, a także innych przypadków.

Na przykład: 

  Ropa (CL) jest sprzedawana jako kontrakt z NYME (New York Mercantile Exchange) posiadanych przez CME (Chicago Mercantile Exchange), a przyszłe zamówienia, posiadają datę ważności oraz wskazując, że umowa zostanie zamknięta z końcem wskazanego dnia. CFD na ropę naftową (CL) będą miały taką samą datę ważności i po upłynięciu terminu ważności nie będą zbywalne. Wszelkie otwarte pozycje zostaną zamknięte w dniu wygaśnięcia kontraktu. Inwestorzy zawierający kontrakty CFD na ropę naftową (CL) muszą wiedzieć, ze po upływie terminu ważności, jeśli nadal chcą inwestować w ten instrument, będą musieli zawiązać nową umowę CFD, z nowym terminem ważności.
Termin ważności można znaleźć w nazwie symbolu CFD.

Margines

Jak widać na podstawie powyższych przykładów z CFD, inwestor ma kontrakt, który zobowiązuje go do rozliczenia różnicy w cenie ze stratą (jeśli cena złota spadnie poniżej $ 1200), a kontrahent umowy zobowiązuje się zapłacić mu zysk (o ile złota przekroczy $ 1,200) oraz nie jest konieczne wymaganie wymienianie się prawdziwym złotem. Ze względu na fakt, że nie ma prawdziwego zakupu złota, a jedynie przy zaangażowana kontraktu, do rozliczenia zysku lub straty pomiędzy inwestorem a kontrahentem, inwestor będzie posiadał margines zabezpieczenia ewentualnych strat, które mogą wystąpić.

Na przykład:

  • Inwestor kupi poprzez CFD 10 uncji złota w cenie 1200 $ za uncję, co daje łączną wartość handlową / narażenia $12.000 (10 uncji pomnozone $ 1200, cena za uncję). Minimalna marża dla handlu złotem z FXGM wynosi 0,5%. Dlatego też, w tym przykładzie inwestor powinien mieć minimum 60 $ ($ 12.000 * 0,5% = 60 $) dostępnego marginesu na jego rachunku handlowym, w celu zabezpieczenia wszelkich potencjalnych strat dla tego przypadku. Za pomocą niewielkiej ilości środków w celu uzyskania większej ekspozycji jest określany jako "dźwignia". Inwestor lewaruje swoje $ 60, aby mieć większy obrót, o wartości $ 12.000. Inwestor jest odpowiedzialny za kwotę dźwigni we wszystkich aspektach na przykład: zysków, strat, opłat nocnych itp.
Dźwignia

Znaczenie 1: 200 dźwigni jest to, że inwestor może uzyskać maksymalną wartość handlową czyli / 200-krotną ekspozycję na swoim koncie inwestora, Oznacza to, że posiadając na swoim koncie fundusze w wysokości 1000 $, będzie miał maksymalną zdolność do handlu do wartości $ 200.000. Należy jednak nadmienić, że Inwestor będzie w pełni odpowiedzialny za wszelkie działania przy pomocy dźwigni, np: zysk, straty, opłat, wartość spread.

Na przykład:
  Inwestor finansuje swoje konto handlowe i chce kupić 100 uncji złota po cenie rynkowej, platforma handlowa pozwala mu na dźwignię 1: 200 na handlu złotem. Inwestor, otwiera okno handlu dostępne na platformie transakcyjnej oraz ustanawia wymagane szczegóły zamówienia: 100 uncji złota. Platforma handlowa oblicza jaka jest minimalna marża niezbędna do otwarcia transakcji.
  Wartość handlowa / narażenia = 100 uncji * cena skupu $ 1,203.38 = $ +120.338
  Marża 1: 200 dźwigni (0,5%) = całkowita ekspozycja $ 120.338 / 200 = $ 601
  Inwestor ma 1000 $ więc, że ma więcej niż wymagane minimum, a zatem inwestor może otworzyć pozycję.
  Innym przykładem może być, jeśli inwestor ma $ 500 na swoim koncie handlowym i jego broker pozwala mu dźwignię 1: 200, inwestor może mieć maksymalną ekspozycję 500 $ * 200 = $ 100,000 ($ 500 jest równe 0,5% ze 100.000 $).
  Łączna wartość pozycji to $ 120338, a inwestor jest narażony na wahania w zależności od ilości wywieranego nacisk.
  Jeśli cena złota wzrosnie o 0,5%, inwestor zyska $ 601 ($ 120.338 * 0,5%); kapitał inwestora wyniesie $ 1.601 ($ 1000 + 601 zysk) => wzrost o 60% depozytu.
  Jeżeli cena złota spadnie o 0,5%, inwestor straci $ 601 ($ 120338 * 0,5%); kapitał inwestora wyniesie $ 399 ($ 1000 depozyt - 601 strata) => utrata 60% depozytu.

Stosunek zysku do ryzyka jest taki sam. Inwestor może wygrać i może stracić w zależności od ruchu na rynku w tej samej proporcji.

Handlowanie CFD niesie ze sobą wysoki poziom ryzyka, ponieważ dźwignia może działać zarówno na korzyść i niekorzyść. W rezultacie, CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ można stracić cały swój zainwestowany kapitał . Proszę zapoznać się pełną klauzulą ryzyka.

Likwidacja Jak wspomniano powyżej, stosunek ryzyka do zysku jest taki sam, a ceny rynkowe mogą iść na korzyść lub odwrotnie niż założył inwestor. W przypadku bardzo niestabilnych rynków, które działają intensywnie, inwestor może bardzo szybko stracić wszystkie swoje pieniądze; inwestora może nie mieć okazji do podjęcia działania (czyli do zamknięcia pozycji lub w celu zwiększenia poziomu marży poprzez finansowanie konta obrotu) powodujące utratę całości kapitału, czyli likwidacji.

Na przykład:

  • Inwestor zakupił 100 uncji złota, którego cenę za uncję wynosi $ 1,203.38, co daje łączną ekspozycję $ 120.338. Jeśli nastąpi zmiana ceny złota o 0,85% w 30 minut, a inwestor jest akurat w pracy i nie zdąży zareagować, to szybki ruch na rynku będzie skutkować utratą $ +120.338 * 0,85% = $ 1,022.87.

Inwestor straci wszystkie swoje depozyty bez możliwości do zareagowania.Gdy rachunek klienta zostanie zagrożony likwidacją, otrzyma na platformie popup informujący o zagrożeniu. Inwestor musi jednak pamietać, że jeśli nie jest zalogowany na platformie istnieje ryzyko likwidacji.

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok