Formularz wniosku o pomoc

Dziękujemy za rejestracji!

Jeden z naszych przedstawicieli wkrótce skontaktuje się z tobą!

Informacje o spółce

Adres siedziby

Depaho Limited

Artemisia Business Center
14 Charalambou Mouskou 2014,

Strovolos Nicosia, Cyprus

Zarejestrowany adres spółki

Depaho Limited, Agias Fulaxeos & Amisou 134,

Annissa Court, 4th Floor,

3087 Limassol, Cyprus

Email

Ogólne zapytania:
info@fxgm.eu
Wsparcie klienta:
customer.service@fxgm.com
Dział marketingu:
marketing@fxgm.eu
Brokerskiego:
dealing@fxgm.eu
Partnerzy:
partnerships@fxgm.eu
Reklamacje:
complaints@fxgm.com
Zespół Wsparcia:
backoffice@fxgm.eu
Kariera:
career@fxgm.eu
Przesłanie dokumentów:
customer.service@fxgm.com

Telefon

Int:
+357 22 030 082
Numer telefonu Działu Brokerskiego: 
+357 22 300 542
Godziny pracy:         
07:00 - 21:00 GMT
Faks:
+357 22 766 333
Wsparcie klienta:
+357 77 788 388
Godziny Obsługi Klienta:
Poniedziałek - Piątek,
07:00- 19:00 GMT

WhatsApp*

Wsparcie klienta:

+ 357 97770122


* Można korzystać wyłącznie z numerów WhatsApp wymienionych powyżej. Zostały one zainstalowane na firmowych komputerach przy pomocy odpowiedniego oprogramowania. Klient potwierdza, że firma nie będzie ponosiła żadnej odpowiedzialności za przypadki, gdy nieupoważnione osoby trzecie zyskają dostęp do informacji, w tym adresów i danych elektronicznych oraz danych osobowych, w czasie, gdy są one przesyłane między klientem i firmą lub innym podmiotem, za pomocą Internetu lub innych środków komunikacji sieciowej, telefonu lub dowolnego środka komunikacji elektronicznej.


Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty walutowe (FX) są produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Handlowanie CFD obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestora. Dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy zapoznać się z całym oświadczeniem o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: FXGM (www.fxgm.com) jest marką Depaho Ltd., cypryjskiej spółki inwestycyjnej podlegającej Cysec(www.cysec.gov.cy), numer licencji 161/11 oraz autoryzowana przez FSB (www.fsb.co.za), numer autoryzacji 47709. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) są zazwyczaj produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe towarów na rynku Forex oraz na rynku pozagiełdowym (OTC) dotyczące surowców, forexu, indeksów i akcji są obarczone wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całej inwestycji. Dlatego też kontrakty walutowe i CFD nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu, należy zapoznać się ze wszelkimi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe, kontrakty walutowe i OTC oraz zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez Depaho Ltd to informacje, które nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne.