Depozyty


Dla Twojej wygody, oferujemy najpopularniejsze i najbardziej dostępne metody płatności z minimalna wpłata w wysokości €200. Możesz skorzystać z pięciu metod wpłacania środków i wybrać najbardziej odpowiednią:

  • Międzynarodowe karty kredytowe - natychmiastowa płatność
  • Międzynarodowe karty płatnicze - natychmiastowa płatność
  • Przelewy elektroniczne - do 5 dni roboczych.
  • Skrill.com - natychmiastowa płatność

Karta kredytowa

Zanim wpłacisz środki przy użyciu karty kredytowej, proszę powiadomić Dział Wsparcia FXGM backoffice@fxgm.eu. Możesz również bezpośrednio skontaktować się z Kierownikiem ds. Wsparcia Klientów.

Zostaniesz poproszony o przedstawienie ostatniego wyciągu z karty kredytowej i ksera karty kredytowej.

Ksero karty kredytowej (z przodu i z tyłu ) musi przedstawiać:
  • Przód: imię i nazwisko, data wygaśnięcia, pierwsze 6 cyfry i ostatnie 4 cyfry numeru karty
  • Tył: Podpis. *proszę zakryć numer CVV2

Prosimy pamiętać, że ograniczenia związane z deponowaniem środków przy użyciu karty kredytowej pozostaną na Twoim rachunku do czasu przedstawienia dowodu związanego z kartą kredytową. Środki mogą być wpłacane jedynie przy użyciu karty kredytowej, która została zaakceptowana przez FXGM.

Użycie więcej niż jednej karty kredytowej wymaga uzyskania uprzedniej zgody Działu Wsparcia i przedstawienia dowodu potwierdzającego własność.

UWAGA: Depozyt za pośrednictwem karty kredytowej jest ograniczony do minimalnej kwoty w wysokości 200 EURO lub jej równowartości w innej walucie.

Lista Dostawców Usług Płatniczych

Przelew elektroniczny

W celu zasilenia rachunku, prosimy skontaktować się ze swoim lokalnym bankiem i złożyć polecenie przelewu elektronicznego na rzecz beneficjenta zgodnie z poniższymi informacjami. Od chwili otrzymania przelewu elektronicznego bank może potwierdzić otrzymanie przelewu dopiero po pięciu dniach. Niezwłocznie po potwierdzeniu, wskazana kwota zostanie dodana do Twojego rachunku w FXGM, a Ty zostaniesz powiadomiony o tym fakcie drogą elektroniczną lub telefoniczną. FXGM zasili rachunek kwotą nominalną, która pojawi się na wyciągu z rachunku.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty walutowe (FX) są produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Handlowanie CFD obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestora. Dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy zapoznać się z całym oświadczeniem o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: FXGM (www.fxgm.com) jest marką Depaho Ltd., cypryjskiej spółki inwestycyjnej podlegającej Cysec(www.cysec.gov.cy), numer licencji 161/11 oraz autoryzowana przez FSB (www.fsb.co.za), numer autoryzacji 47709. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) są zazwyczaj produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe towarów na rynku Forex oraz na rynku pozagiełdowym (OTC) dotyczące surowców, forexu, indeksów i akcji są obarczone wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całej inwestycji. Dlatego też kontrakty walutowe i CFD nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu, należy zapoznać się ze wszelkimi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe, kontrakty walutowe i OTC oraz zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez Depaho Ltd to informacje, które nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne.