Kursy on-line

Currency Bid Ask
 • €/$
 • €/£
 • $/¥
 • Gold

Trendy hadlowców

Zobacz, czym handlują inni

 •  

USD

Wzrost

35%
Spadek
45%
Wzrost

Platformy

 • Twój błyskawicznej dostęp do rynków globalnych

  meta trader 4  
 • Elastycznym, potężnym i przyjazny użytkownikowi

  profit  
 • Handluj w dowolnym czasie i miejscu

  profit  
 • Nieograniczone możliwości - nieograniczony potencjał

  profit  

Darmowe szkolenie w cztery oczy

 

Wiedza to wszystko w handlu online. Skorzystaj z darmowej 30 minutowej lekcji z jednym z naszych trenerów!

Wiadomości

 • Jak podało urzędowe czasopismo Financial News, cytując wysokiego rangą funkcjonariusza komisji nadzoru rynku walutowego, Chiny ujawniły w tym roku nie...
 • Krajowy Urząd Statystyczny Chin poinformował, że tempo wzrostu sprzedaży detalicznej tego kraju nieoczekiwanie wzrosło, osiągając 10,7% w skali roczne...
 • Chińskie banki udzieliły we wrześniu nowe kredyty i pożyczki na kwotę 181 mld dolarów, co było wynikiem powyżej oczekiwań i dziewięciomiesięcznym maks...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że gospodarka prawdopodobnie znajduje się w umiarkowanym trendzie wzrostowym — bazowa infla...
 • Inflacja producencka w Chinach wzrosła w ubiegłym miesiącu bardziej niż prognozowano. Chiński Krajowy Urząd Statystyczny poinformował też, że chińska ...
 • Główny urząd statystyczny Chin poinformował, że w ubiegłym miesiącu saldo handlowe tego kraju nieoczekiwanie spadło z 52,05 mld do 41,99 mld. We wrześ...
 • Członek zarządu Banku Japonii Yutaka Harada stwierdził, że jego instytucja powinna „bez wahania” kontynuować łagodzenie polityki monetarne...
 • Jak wynika z badania agencji Reuters, rynki spodziewają się, że Bank Japonii poczeka z dalszym łagodzeniem polityki pieniężnej do przyszłego roku, jeś...
 • Chiny ujawniły wytyczne dotyczące ograniczenia poziomów zadłużenia przedsiębiorstw. Niektóre z podjętych przez rząd kroków są zgodne ze wskazaniami op...
 • Przeciętne wynagrodzenia gotówkowe w Japonii w ostatnim kwartale nieoczekiwanie spadły. Ministerstwo Zdrowia Japonii poinformowało w opublikowanym rap...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził w czwartek, że nie sądzi, by bank centralny zdołał całkowicie wydrenować rynek z obligacji skarbow...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda poinformował w środę, że stopy procentowe wzrosną, gdy osiągnięty zostanie wyznaczony przez bank centralny ce...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że nie zaobserwował żadnych bezpośrednich szkód w sektorze bankowym spowodowanych polityką ujemny...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że wprowadzenie nowych ram polityki monetarnej banku centralnego nie spowodowałoby ograniczenia s...
 • Jak wynika z opublikowanego podsumowania opinii wyrażonych w trakcie posiedzenia z 20 i 21 września, członkowie rady Banku Japonii byli podzieleni w o...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że jego bank będzie stosować najbardziej odpowiednią krzywą rentowności, aby osiągnąć swój cel in...
 • Premier Japonii Shinzo Abe stwierdził, że rząd będzie kontynuować ścisłą współpracę z Bankiem Japonii, wykorzystując wszelkie dostępne narzędzia z zak...
 • Ankieta przeprowadzona przez agencję Reuters wykazała, że aktywność chińskiego sektora produkcyjnego prawdopodobnie nieznacznie wzrosła, co sugeruje s...
 • Gubernator Haruhiko Kuroda poinformował, że tempo skupu aktywów przez Bank Japonii będzie zależeć od tego, co będzie potrzebne do osiągnięcia wyznaczo...
 • Po tym jak bank centralny Japonii przedstawił swoją decyzję o ponownym uruchomieniu programu łagodzenia polityki monetarnej minister finansów tego kra...
 • Chiński organ regulacyjny rynku walutowego poinformował, że zaostrzy restrykcje wobec lokalnych firm, które decydują się na fikcyjne fuzje i przejęcia...
 • Bank Japonii ujawnił złożone zmiany swojej polityki, ustalając docelowy poziom długoterminowych stóp procentowych, choć utrzymał ujemną stopę -0,1% w ...
 • Oficjalna agencja prasowa Xihhua poinformowała w opublikowanym komentarzu, że Chiny powinny stosować bardziej zróżnicowaną politykę sektora nieruchomo...
 • Głównym tematem zaplanowanego na środę posiedzenia władz Banku Japonii mogłyby stać się ujemne stopy procentowe, co pobudziłoby niepokój rynku związan...
 • Bank Japonii rozważa zmianę głównego celu polityki monetarnej w trakcie zaplanowanego na przyszły tydzień przeglądu. Niektórzy analitycy twierdzą, że ...
 • Jak twierdzą wiarygodne źródła, zaufanie japońskich producentów wzrosło w stosunku do trzyletniego minimum, podczas gdy nastroje w sektorze usługowym ...
 • Według wiarygodnych źródeł Bank Japonii w trakcie posiedzenia w przyszłym tygodniu rozważy wprowadzenie ujemnych stóp procentowych poprzez zmianę pods...
 • Chińska produkcja przemysłowa w ubiegłym miesiącu nieoczekiwanie wzrosła. Chiński Krajowy Urząd Statystyczny poinformował w opublikowanym raporcie, że...
 • Japońskie zamówienia na podstawowe maszyny w lipcu wzrosły po raz drugi z kolei, co do pewnego stopnia złagodziło pesymizm związany z nakładami kapita...
 • Chińska inflacja CPI spadła, choć wystąpiło też optymistyczne wyhamowanie deflacji cen producenckich, stanowiący kolejny dowód na stabilizację gospoda...
 • Chiński import w sierpniu nieoczekiwanie wzrósł po raz pierwszy od dwóch lat, pobudzony przez węgiel i inne surowce, co sugeruje, że popyt wewnętrzny ...
 • Opinie dziewięciu członków zarządu Banku Japonii na temat sposobów, a nawet zasadności stymulacji gospodarki są podzielone. Według raportu opublikowan...
 • Chińskie fundusze emerytalne ponownie mają trudności z osiągnięciem dodatniego wyniku finansowego, ponieważ władze lokalne dążą do zwiększania wypłaca...
 • Gubernator Haruhiko Kuroda stwierdził, że nie można wykluczyć kolejnych rozwiązań z zakresu łagodzenia polityki monetarnej w celu osiągnięcia celu inf...
 • Jak wynika z ankiety przeprowadzonej przez agencję Reuters, oczekuje się, że ceny chińskich nieruchomości mieszkalnych w bieżącym roku wzrosną o 10%, ...
 • Aktywność w chińskim sektorze produkcyjnym wzrosła bardziej niż przewidywano, co sugeruje, że gospodarka uspokaja się w reakcji na wzrost wydatków pub...
 • W opublikowanym przez Ministerstwo Gospodarki, Handlu i Transportu raporcie ujawniono, że japońska produkcja przemysłowa po uwzględnieniu korekty z ty...
 • Wydatki japońskich gospodarstw domowych spadły w lipcu mniej niż prognozowano, a stopa bezrobocia osiągnęła dwudziestoletnie minimum, co stwarza nadzi...
 • Władze Japonii planują przeprowadzenie reformy systemu nadzoru nad bankami regionalnymi w celu zwiększenia ich rentowności oraz usprawnienia akcji kre...
 • Japońska bazowa inflacja CPI nieoczekiwanie utrzymała się na stałym poziomie w stosunku do poprzedniego miesiąca. Urząd Statystyczny poinformował w op...
 • Japoński indeks cen usług korporacyjnych nieoczekiwanie wzrósł w ubiegłym miesiącu. Ustalony przez Ministerstwo Finansów Japonii pułap wniosków budżet...
 • Japońska Kancelaria Rady Ministrów poinformowała, że po korekcie z tytułu sezonowości japoński indeks wskaźników wyprzedzających wzrósł do poziomu 99,...
 • Doradca premiera Japonii Shinzo Abe poinformował, że jego kraj w latach budżetowych 2017 i 2018 powinien wydać 99,83 mld dolarów na fiskalne bodźce st...
 • Rząd Japonii planuje zwiększenie budżetu o 33 mld dolarów w celu udzielenia premierowi Shizo Abe pomocy w sfinansowaniu pakietu ekonomicznych bodźców ...
 • W Japonii indeks aktywności wszystkich branż wzrósł w ostatnim miesiącu bardziej niż oczekiwano. Bank Japonii twierdzi, że nie ma możliwości dostarcz...
 • Japoński eksport w lipcu spadł, w rezultacie czego gospodarka i władze w większym stopniu zależą obecnie od popytu wewnętrznego. Ceny nieruchomości mi...
 • Australia’s wage price index increased. Australian Bureau of Statistics said that Australian wage price index rose to a seasonally adjusted 0.5%...
 • Jak wynika z oficjalnego oświadczenia Komisji Rozwoju Narodowego i Reform, jeden z najważniejszych chińskich planistów gospodarczych zatwierdził w ubi...
 • Przegląd polityki monetarnej Banku Japonii mógłby sprawić, że jego cel w postaci zwiększenia bazy monetarnej poprzez masowy skup aktywów stanie się pr...
 • Chińska aktywność gospodarcza spowolniła — wzrost inwestycji odnotował najniższe tempo w kontekście borykania się największej gospodarki świata ...
 • Inwestorzy angażujący się w sektor chińskiej infrastruktury odnotowali dwa trudne tygodnie — w branży energetyki jądrowej i przesyłu energii anu...
 • W opublikowanym raporcie Bank Japonii poinformował, że skorygowana sezonowo inflacja cen producenckich w ostatnim miesiącu wzrosła bardziej niż oczeki...
 • W Chinach deflacja cen producenckich wyhamowała, co wiązało się ze spadkiem wywieranej na bank centralny presji na cięcie stóp — decydenci tymcz...
 • Członkowie Banku Japonii w trakcie ostatniego posiedzenia prowadzili ożywione dyskusje — niektórzy bronili nieograniczonego łagodzenia polityki ...
 • W I półroczu 2016 r. gospodarki chińskich regionów rosły w wyraźnie zróżnicowanym tempie — prowincje zależne od produkcji stali i górnictwa osią...
 • Globalni inwestorzy mogą ponownie uwierzyć w relatywną stabilność wzrostu PKB Chin sygnalizowanego przez szereg zaplanowanych na najbliższe tygodnie d...
 • Jak wynika z opublikowanego w środę protokołu z czerwcowego posiedzenia, część członków zarządu Banku Japonii zgodziła się co do potrzeby zbadania wpł...
 • Gabinet premiera Japonii Shinzo Abe zatwierdził 13,5 bln jenów w środkach fiskalnych, mimo że bank centralny zwalczał spekulacje rynkowe dotyczące swo...
 • Aktywność chińskiego sektora produkcyjnego w lipcu niespodziewanie spadła — jak wynika z oficjalnej ankiety, zamówienia osłabły, a powodzie zaszkodził...
 • Bank Japonii zwiększył skalę skupu instrumentów ETF z 3,3 bln do 6 bln jenów w ramach próby dalszego łagodzenia polityki i pobudzenia gospodarki &mdas...
 • Bank Japonii staje się przedmiotem bacznej obserwacji — od gubernatora Haruhiko Kuroda rynki intensywnie oczekują ogłoszenia rozszerzenia moneta...
 • Jak podają źródła, premier Japonii Shinzo Abe zasugerował w środę, że jego rząd może opracować pakiet stymulacyjny na kwotę około 265 bln jenów, aby p...
 • Większość rynkowych graczy przewiduje, że gubernator Haruhiko Kuroda w piątek zwiększy skalę niektórych lub wszystkich swoich stosowanych obecnie narz...
 • Agricultural Bank of China Ltd. planuje największą w historii sprzedaż w ramach eksperymentalnego programu dla kredytodawców, aby pozbyć się złych kre...
 • Chiński bank centralny oficjalnie oświadczył, że cięcia podatków będą bardziej efektywnym sposobem stymulacji gospodarki niż cięcia stóp podatkowych, ...
 • Chinese central bank official said tax cuts would be a more effective way of stimulating the economy than interest rate cuts, with firms still unwilli...
 • Koncern China National Petroleum zdecydował w ubiegłym miesiącu, że zainwestuje w rozbudowę znaczącego rurociągu gazu ziemnego po tym jak na podstawie...
 • Tajwańskie zamówienia eksportowe zmalały w czerwcu mniej niż oczekiwano, co jest dobrą wiadomością dla wielu fabryk borykających się ze spowolnieniem ...
 • Japońskie akcje wzrosły — indeks Topix odnotowuje najdłuższą serię wzrostów od dziewięciu miesięcy w kontekście słabszego jena, który sprzyja ek...
 • Chiński rząd ujawnił szczegóły środków, za pomocą których zamierza wspierać inwestycje i wzrost gospodarczy, takich jak poszerzenie kanałów finansowan...
 • Chiński Krajowy Urząd Statystyczny podał, że tempo wzrostu PKB Chin w ostatnim miesiącu wbrew oczekiwaniom nie zmieniło się, osiągając 6,7% w stosunku...
 • Jak poinformowało Ministerstwo Zasobów Ludzkich Chin, w latach 2016–2020 w kraju tym powstanie ponad 50 milionów nowych miejsc pracy w miastach....
 • Akcje azjatyckie w środę rosły w kontekście oczekiwania rynków ma możliwą publikację danych o chińskim handlu, kt...
 • Bank of Japan data showed on Tuesday that Japanese wholesale prices fell 4.2 percent in the year to June. Japanes...
 • Chińska inflacja oraz wyrażane przez grupę G20 obawy o to, że perspektywy globalnego ożywienia pozostają marne, skłaniają niektórych ekonomistów do pr...
 • Chiński bank centralny ponownie potwierdził, że będzie prowadzić politykę rozsądnego tempa wzrostu bankowej akcji kredytowej oraz finansowania społecz...
 • Kursy akcji azjatyckich zmieniały się w czwartek w wąskim zakresie. Inwestorzy mieli trudności z podejmowaniem decyzji przed zaplanowaną na piątek pub...
 • China Foreign Exchange Trade System poinformował, że począwszy od połowy sierpnia firmy zagraniczne będą musiały odkładać 20% kwoty rozliczeń kontrakt...
 • Akcje azjatyckie przerwały we wtorek pięciodniową serię wzrostów po tym jak nerwowi inwestorzy zrealizowali część zysków mimo nadziei związanych ze zł...
 • Akcje z Chin osiągnęły dwutygodniowe maksima po wzroście kursów spółek surowcowych oraz pojawieniu się spekulacji dotyczących tego, że władze mogą zde...
 • Z opublikowanych we wtorek danych Banku Japonii wynika, że japońskie ceny hurtowe spadły od początku roku o 4,2%. Premier Japonii Shinzo Abe zlecił mi...
 • Jak poinformował organ odpowiedzialny za wymianę walutową, wielkość chińskiego długu zagranicznego spadła w I kwartale o 51,7 mld dolarów do 1,36 bln ...
 • Japońska sprzedaż detaliczna spadła w maju bardziej niż oczekiwano — był to trzeci z kolei miesiąc spadków w skali rocznej: tym razem o 1,9% r/r...
 • Akcje japońskie na wtorkowym zamknięciu zyskiwały — głównie w sektorach spożywczym, farmaceutycznym i transportu morskiego. ...
 • Jak stwierdził w poniedziałek chiński bank centralny, zadłużenie Chin i źródła ryzyka finansowego, na które narażony jest ten kraj, są pod kontrolą &m...
 • W piątkowym komunikacie opublikowanym po tym jak Brytyjczycy opowiedzieli się za opuszczeniem Unii Europejskiej bank centralny Chin poinformował, że u...
 • Jak pokazały wstępne wyniki ankiety, aktywność japońskiego sektora produkcyjnego w czerwcu malała mniej więcej w tym samym tempie, co w poprzednim mie...
 • Chiński rząd poinformował, że Chiny w większym stopniu otworzą dla firm prywatnych sektory takie jak telekomunikacja, porty lotnicze oraz poszukiwania...
 • Po niepewnym początku sesji akcje azjatyckie we wtorek wzrosły, ostrożnie kontynuując hossę wywołaną przez rosnące oczekiwania dotyczące tego, że Bryt...
 • Międzynarodowy Fundusz Walutowy (MFW) poinformował, że celem rządu Japonii jest ożywienie krajowej gospodarki, która napotyka na przeszkody w postaci ...
 • W tym miesiącu rząd Japonii utrzymał swoją ocenę stanu gospodarki bez zmian, ale ostrzegł, że ceny konsumenckie rosną wolniej, co wzbudza dodatkowe wą...
 • Akcje azjatyckie w czwartek zarówno drożały, jak i taniały, gdy inwestorzy „trawili” najnowsze dane regionalne i informacje o kierunkach p...
 • Wpływowy rządowy ekonomista Li Yang stwierdził w środę, że chińskie ryzyko związane z zadłużeniem znajduje się pod kontrolą ze względu na wysoką stopę...
 • Na wtorkowym zamknięciu akcje japońskie traciły po tym jak straty wykazane przez sektory bankowości, rybołówstwa i farmaceutyczny doprowadziły do spad...
 • Bank Japonii jest bliski podjęcia decyzji o ponownym zwiększeniu skali swojego programu stymulacji monetarnej. Jego władze nie są jedynie w stanie uzg...
 • Akcje azjatyckie były w piątek słabsze w związku ze spowodowanymi świętem niskimi obrotami oraz ostrożnością inwestorów przed szeregiem znaczących wyd...
 • Akcje azjatyckie spadły w ślad za japońską giełdą — indeks Nikkei tracił na zamknięciu 1%. Rynki w Hongkongu i Chinach były w czwartek zamknięte...
 • Według raportu chińskiego urzędu statystycznego saldo handlowe Chin wzrosło w ubiegłym miesiącu mniej niż oczekiwano, do 49,98 mld w porównaniu z 45,5...
 • Minister Finansów Japonii Taro Aso poinformował we wtorek, że nie będzie udzielać komentarzy w sprawie reakcji swojego kraju na ewentualny dalszy wzro...
 • Jak stwierdził jeden z byłych dyrektorów wykonawczych Banku Japonii, instytucja ta powinna zrezygnować z ustalonego przez siebie dwuletniego terminu n...
 • Chiński indeks menedżerów zaopatrzenia (PMI) sektora usługowego Caixin/Markit spadł w maju do trzymiesięcznego minimum na poziomie 51,2 w stosunku do ...
 • Członek zarządu Banku Japonii Takehiro Sato zasugerował w czwartek, że prowadzona przez jego instytucję polityka ujemnych stóp procentowych może nie d...
 • Na środowym zamknięciu japońskie akcje traciły po tym jak straty wykazane przez sektory energetyki, gazu, wodociągów i kolei doprowadziły do spadków w...
 • Japońska produkcja przemysłowa w kwietniu nieoczekiwanie wzrosła o 0,3% w stosunku do poprzedniego miesiąca, podczas gdy rynek spodziewał się spadku o...
 • Jak poinformował jeden z wysokich funkcjonariuszy partii rządzącej Japonią po spotkaniu z premierem Shinzo Abe, jest on gotów opóźnić zaplanowaną na n...
 • Jak twierdzi firma LaSalle Investment Management, zarządzająca ponad 58 mld dolarów w funduszach nieruchomości, rynek nieruchomości w Singapurze może ...
 • Singapore Exchange Ltd. chce zdobyć większą część rynku wtórnego obligacji azjatyckich emitentów denominowanych w walutach obcych, aby zwiększyć swoje...
 • Jak poinformowało Ministerstwo Finansów Chin, zyski chińskich firm państwowych spadły w czterech pierwszych miesiącach 2016 r. o 8,4% r/r. Łączne zysk...
 • Akcje azjatyckie we wtorek straciły, a rynki były ostrożne w związku ze stałym napływem sygnałów mogących świadczyć o tym, że Rezerwa Federalna podnie...
 • Opublikowane w środę oficjalne dane wykazały, że bazowe zamówienia na maszyny w Japonii wzrosły bardziej niż oczekiwano, czyli o 5,5% w stosunku do -9...
 • Staraniom gubernatora Banku Japonii, dążącego do pobudzenia wzrostu gospodarczego, zaszkodził wzrost jena, który wyprzedził w tym roku wszystkie walut...
 • Akcje azjatyckie we wtorek zarówno rosły, jak i taniały — rynki skupiały się na zbliżającej się publikacji danych o inflacji CPI w Stanach Zjedn...
 • Krajowy Urząd Statystyczny Chin poinformował, że tempo wzrostu produkcji przemysłowej tego kraju spadło powyżej oczekiwań, osiągając 6,0% w stosunku d...
 • W Japonii gubernator Haruhiko Kuroda bronił ujemnych stóp procentowych, sugerując, że ceny znajdują się w trendzie wzrostowym. Kuroda zauważył również...
 • W opublikowanym raporcie Bank Japonii podał, że skorygowana ze względu na sezonowość stopa oprocentowania kredytów w ubiegłym kwartale nagle wzrosła d...
 • Akcje azjatyckie rosły przed przerwą na lunch — inwestorzy bacznie obserwowali jena, ponieważ w środę waluta ta ponownie zyskiwała. Akcje europe...
 • Według raportu chińskiego urzędu statystycznego chińska inflacja PPI osiągnęła poziom -3,4%, w porównaniu z -4,3% miesiąc wcześniej. ...
 • Według ankiety przeprowadzonej przez agencję Reuters oczekuje się, że japońska gospodarka wzrosła w I kwartale bardzo niewiele — stagnacja wydat...
 • Chiny ostrzegły banki o konieczności zaostrzenia mechanizmów kontrolnych stosowanych wobec ich oddziałów zajmujących się finansowaniem weksli w celu z...
 • Chińskie rezerwy walutowe mogą się wyczerpywać, a największy od pięciu miesięcy wzrost dolara może zaburzyć korelację, która dotychczas maskowała słab...
 • Akcje azjatyckie we wtorek zarówno taniały, jak i drożały po tym jak inwestorzy otrząsnęli się po informacji o słabszych od oczekiwań wynikach badań s...
 • U progu pierwszego majowego tygodnia handlu inwestorzy próbowali nadać znaczenie niektórym z opublikowanych w ostatnim tygodniu danych z najsilniejszy...
 • Decyzja Rezerwy Federalnej w sprawie stóp procentowych była najważniejszym tematem sprawiającym, że inwestorzy zachowywali ostrożność w trakcie całej ...
 • Jak twierdzą inwestorzy, chiński bank centralny skieruje na rynki pieniężne zastrzyk gotówki w wysokości 140 miliardów juanów (21,58 mld dolarów) za p...
 • W ramach najnowszego posunięcia mającego na celu ograniczenie źródeł ryzyka na rynku nieruchomości mieszkalnych szanghajski oddział organu regulacyjne...
 • Na piątkowym zamknięciu akcje japońskie zyskiwały — liderami wzrostów były sektory bankowy, finansowy, inwestycyjny oraz stoczniowy. Na zamknięciu w...
 • Jak wynika z analizy agencji Reuters, akcje banków azjatyckich osiągnęły najwyższe wyceny od czasu globalnego kryzysu finansowego, jednak trend ten pr...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda w środę ponownie podkreślił gotowość banku centralnego do dalszego zwiększania skali środków z zakresu polity...
 • Akcje japońskie na wtorkowym zamknięciu zyskiwały — głównie w sektorach bankowym, szklarskim i samochodowym . Akcje europejskie na wtorkowym otwarciu...
 • Jak podał Krajowy Urząd Statystyczny, w I kwartale 2016 roku chińska gospodarka wzrosła w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,1% po korekcie sezonow...
 • Na piątkowym zamknięciu japońskie akcje traciły po tym jak straty wykazane przez sektory farmaceutyczny, górniczy i elektromaszynowy doprowadziły do s...
 • Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził w czwartek, że intensywne łagodzenie japońskiej polityki monetarnej wywiera pożądany wpływ na gosp...
 • Akcje japońskie na środowym zamknięciu zyskiwały — głównie w sektorach ubezpieczeniowym, szklarskimi maszynowym. Akcje europejskie sesję środową...
 • Według ekonomistów w PKB Chin rosło w I kwartale najwolniej od czasów kryzysu finansowego, co świadczy o tym, że druga pod względem wielkości gospodar...
 • Gospodarka Chin wykazała więcej pozytywnych oznak, jednak presja spadkowa nadal się utrzymuje. Rząd przyspieszy reformy, utrzymując wzrost gospodarczy...
 • Jak wykazały opublikowane w piątek oficjalne dane, japoński Indeks Bieżący Economy Watchers wzrósł w ubiegłym miesiącu mniej niż oczekiwano. W opublik...
 • Akcje azjatyckie w czwartek w większości drożały w miarę jak inwestorzy starali się dyskontować podzielone opinie członków Rezerwy Federalnej w sprawi...
 • Chiński eksport w marcu prawdopodobnie wzrósł po raz pierwszy od dziewięciu miesięcy, podobnie jak intensywność akcji kredytowej, co stanowi kolejne o...
 • Akcje azjatyckie we wtorek zarówno drożały, jak i taniały — Szanghaj zyskiwał, jednak giełdy w Sydney, Tokio i Hongkongu spadały w związku z kie...
 • Jak wykazały oficjalne dane, japońska baza monetarna spadła w ubiegłym miesiącu bardziej niż oczekiwano....
 • W piątek akcje azjatyckie traciły, ponieważ łagodnie optymistyczny odczyt chińskich indeksów PMI sektora produkcyjnego nie poprawił nastrojów na rynka...
 • Agencja ratingowa Standard & Poor's (S&P) obniżyła perspektywę dla Chin ze stabilnej do negatywnej, twierdząc, że realizowana przez ten kr...
 • Produkcja japońskich fabryk spadła w lutym najbardziej od 2011 r., co pobudziło obawy przed kolejną recesją, a także odnowiło presję na decydentów, od...
 • Akcje azjatyckie we wtorek taniały przed powszechnie oczekiwanym przemówieniem prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen. Akcje europejskie zaczęły wtork...
 • W trakcie pierwszych dwóch miesięcy roku 2016 zyski chińskich firm przemysłowych ponownie zaczęły rosnąć, po części w związku z ożywieniem na rynku ni...
 • Jak wykazały oficjalne dane, japoński indeks wskaźników wyprzedzających wzrósł w ubiegłym miesiącu bardziej niż oczekiwano. W opublikowanym raporcie u...
 • Akcje azjatyckie w czwartek traciły w kontekście rozważań dotyczących możliwości utrzymania się powrotu dobrej kondycji dolara, a także w kontekście s...
 • Jak pokazały opublikowane w środę wyniki ankiety, w marcu indeks zaufania japońskich producentów zmalał i prawdopodobnie niewiele się zmieni w trakcie...
 • Akcje japońskie na wtorkowym zamknięciu zyskiwały — głównie w sektorach przyrządów precyzyjnych, sprzętu transportowego i usług. ...
 • Akcje azjatyckie zarówno drożały, jak i taniały — liderami wzrostów były Chiny, ponieważ inwestorzy potraktowali weekendowe uwagi najważniejszyc...
 • Premier Li Kequiang w uwagach opublikowanych w piątek w Chinach zapowiedział, że jego rozwijający się najwolniej od 25 lat kraj wdroży zapobiegawcze z...
 • W czwartek akcje azjatyckie zyskiwały w kontekście entuzjastycznych reakcji inwestorów na ostrożny komunikat Fedu oraz dane regionalne. Na czwartkowym...
 • Akcje z Azji i Europy w środę zarówno drożały, jak i taniały, gdy inwestorzy koncentrowali się na zbliżającej się publikacji Rezerwy Federalnej poświę...
 • Akcje azjatyckie taniały w kontekście rynkowej niepewności związanej z zaplanowanym na ten tydzień posiedzeniem Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonyc...
 • Akcje azjatyckie podrożały po publikacji danych o niespodziewanym wzroście sprzedaży japońskich maszyn za styczeń, a także po weekendowych informacjac...
 • Akcje japońskie na piątkowym zamknięciu zyskiwały — głównie w sektorach chemicznym, ropy naftowej i tworzyw sztucznych, bankowości i rybołówstwa...
 • Europejski Bank Centralny obniżył stopy procentowe w strefie euro do nowych, rekordowo niskich poziomów, a także zwiększył skalę programu luzowania il...
 • W środę inwestorzy zastanawiali się nad kolejnym posunięciem Banku Japonii, ponieważ jedna z agencji informacyjnych zacytowała zbliżone do tej instytu...
 • Opublikowane we wtorek słabe dane z Chin potwierdziły utrzymujące się obawy o możliwe spowolnienie w globalnej gospodarce. Eksport z drugiej pod wzglę...
 • Rezerwy walutowy Chin w lutym malały czwarty miesiąc z kolei, choć znacznie wolniej ze względu na stabilizację juana....
 • Dziś bardzo interesujący dzień na rynkach — inwestorzy koncentrowali się przede wszystkim na danych o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym. Prz...
 • Wtorkowe dane wykazały, że aktywność w chińskim sektorze produkcyjnym malała siódmy miesiąc z kolei. Oficjalny indeks menedżerów zaopatrzenia spadł do...
 • W lutym inwestorzy porzucili akcje — alokacje osiągnęły najniższy poziom od co najmniej pięciu lat, zaś akcje z całego świata taniały czwarty mi...
 • Akcje azjatyckie powoli drożały po tym jak po spotkaniu liderów światowych finansów pojawiło się wiele uspokajających komentarzy, ale niewiele informa...
 • Akcje azjatyckie w czwartek traciły w następstwie huśtawki cenowej na rynku ropy, zaś akcje chińskie zanurkowały, co spowodowało powrót niepokoju zwią...
 • W trakcie wstąpienia w parlamencie gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że nie zawaha się podjąć działań, jeśli zmienność rynkowa zagr...
 • Minister Handlu Chin stwierdził na wtorkowej konferencji prasowej, że słabszy juan nie ma bezpośredniego wpływu na wzrost obrotów w chińskim handlu za...
 • W ślad za swoimi azjatyckimi odpowiednikami akcje europejskie rozpoczęły poniedziałek od ostrych wzrostów — kontekstem było odbicie cen ropy, kt...
 • Piątkowa przerwa w trwającej w tym tygodniu serii podwyżek cen ropy powstrzymała hossę na rynku akcji europejskich, a także przełożyła się na spadek o...
 • W Stanach Zjednoczonych Wall Street chwilowo przestała rosnąć, ponieważ inwestorzy realizowali zyski z akcji w sytuacji gdy wynik finansowy Wal-Marta ...
 • Ludowy Bank Chin obniżył swoją stopę referencyjną o 0,16% do jednomiesięcznego minimum na poziomie 6,5237, zaskakując nawet niektórych analityków, któ...
 • We wtorek akcje w Tokio, Sydney i Szanghaju zyskiwały, ponieważ po niedawnych gwałtownych wzrostach zmienności na globalnych rynkach nastroje poprawił...
 • W poniedziałek akcje w Tokio drożały po osłabieniu jena, jednak giełda w Szanghaju traciła w dniu powrotu rynków chińskich online po tygodniowej przer...
 • Rynki finansowe ujawniają obawy o to, że banki centralne są bezsilne, jeśli chodzi o pobudzanie globalnej gospodarki. Sprawozdania finansowe wykazują,...
 • W czwartek globalnymi rynkami wstrząsały turbulencje, ponieważ sugestie dotyczące tego, że Rezerwa Federalna mogłaby opóźnić kolejne podwyżki stóp pro...
 • Akcje Deutsche Bank AG podrożały najbardziej od niemal siedmiu lat, a ryzyko kredytowe spadło po tym jak dobrze poinformowane źródło stwierdziło, że t...
 • Chiny Udziały w Tokio ostro spadały, ponieważ inwestorzy coraz bardziej kwestionują kierunek polityki monetarnej Banku Japonii....
 • Rezerwy zagraniczne Chin spadały w styczniu po raz trzeci z kolei, osiągając najniższy poziom od czterech lat po tym jak bank centralny tego kraju wyp...
 • Chiny, znaczący konsument surowców i przedmiot obaw inwestorów, publikują w nadchodzącym tygodniu dane o handlu, które będą uważnie obserwowane przez ...
 • Akcje azjatyckie zarówno rosły, jak i taniały: w Tokio odnotowano spadki, ale Sydney i Szanghaj rosły w kontekście oczekiwania inwestorów na zaplanowa...
 • Po raz pierwszy od dwóch dekad Chin ustaliły docelowy poziom swojego wzrostu gospodarczego, twierdząc, że druga gospodarka świata wzrośnie w tym roku ...
 • We wtorek chiński bank centralny ustalił kurs juana na 6,5510 za dolara, co było najwyższym poziomem od 6 stycznia, kiedy nagły spadek tej waluty wzbu...
 • Ceny ropy ze Stanów Zjednoczonych spadły o 6% po tym jak dane ekonomiczne z Chin, największego na świecie konsumenta energii, odwróciły czterodniowy t...
 • W piątek światowe akcje podrożały, a jen staniał po tym jak Bank Japonii obniżył jedną ze swoich głównych stóp procentowych do poziomu niższego od zer...
 • Akcje ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęły dzień od wzrostów, ponieważ cena ropy ostro się odbiła dzień po tym jak Rezerwa Federalna przekazała niewiele...
 • Premier Chin Li Kequiang bronił się przed argumentem, zgodnie z którym spowolnienie Chinach szkodzi światowemu wzrostowi gospodarczemu, twierdząc, że ...
 • Waluty: Kurs EURUSD spadł i zmieniał się w granicach 1,0790–1,0877. Kurs GBPUSD wzrósł i wahał się w granicach 1,4205–1,4359. Kurs pary USDJPY wzrósł ...
 • W poniedziałek akcje azjatyckie drożały w związku z nadziejami na powszechne, globalne złagodzenie polityki monetarnej, które sprzyjałoby płynności na...
 • W piątek na rynkach azjatyckich pojawiły się dobre wieści — dane wykazały przyspieszenie akcji kredytowej na chińskim rynku nieruchomości, a tak...
 • W czwartek akcje z Azji oraz dolar przestały drożeć, ponieważ wysoce zmienne ostatnio ceny ropy nieco spadły — mimo to spodziewano się, że akcje...
 • Charakteryzujące się wysoką zmiennością chińskie rynki akcji w środę straciły ponad 1 procent, choć coraz częstsze pogłoski o zbliżających się środkac...
 • PKB Chin wzrósł w IV kwartale o 6,8% w skali rocznej — rezultat ten był zgodny z oczekiwaniami, a zarazem najniższy od czasu globalnego kryzysu ...
 • Bank centralny Chin poinformował w poniedziałek, że ma zamiar rozpocząć stosowanie stopy rezerwy obowiązkowej w odniesieniu do krajowych depozytów ban...
 • Akcje z Chin po raz drugi w ciągu sześciu miesięcy znalazły się w trendzie spadkowym — w kontekście malejącej wiary w zdolność rządu do zarządzania ry...
 • EBC zdecydował obniżyć stopę depozytową o 0,1 punktu procentowego do poziomu -0,3%. EBC przedłużył również o pół roku (co najmniej do marca 2017) swój...
 • Asian shares mostly gained on Wednesday as China surprised markets with better than expected trade data that saw an unexpected gain in exports. Europe...
 • Cena ropy naftowej ustabilizowała się w okolicach $30,10–33,86 za baryłkę po nieznacznym odbiciu w stosunku do poziomu 12-letniego minimum, któr...
 • Obawy związane ze spowolnieniem wzrostu w Chinach utrzymywały się. Mimo iż inwestorzy oczekiwali, że bank centralny dopuści do dalszych spadków juana ...
 • Akcje ze Stanów Zjednoczonych na przemian drożały i taniały w trakcie zmiennej sesji, ponieważ inwestorzy reagowali zarówno na wahania cen ropy, jak i...
 • Rezerwy walutowe Chin odnotowały w grudniu największy miesięczny spadek, osiągając najniższy poziom od trzech lat w kontekście rosnących obaw przed sp...
 • W środę akcje azjatyckie taniały, a większość walut z rynków wschodzących straciła po tym jak Chiny dopuściły do dalszej deprecjacji juana, co pobudzi...
 • Chiński Bank Ludowy skierował na rynki pieniężne prawie 20 miliardów dolarów. Był to jego największy zastrzyk gotówki od września, a inwestorzy podejr...
 • Najgorszy w historii początek roku na chińskich giełdach skłonił władze do zawieszenia notowań na rynku, na którym obraca się akcjami, kontraktami fut...
 • W czwartek wyglądało na to, że azjatyckie rynki akcji zakończą trudny i zmienny rok niezbyt pozytywnym akcentem po tym jak powrót bessy na rynku ropy ...
 • Chiński Bank Ludowy poinformował w komunikacie podsumowującym posiedzenie swojego komitetu polityki pieniężnej za IV kwartał, że będzie utrzymywać zas...
 • Akcje z całego świata taniały dziś w związku z presją powodowaną przez kolejny spadek cen ropy oraz obawami o chiński wzrost gospodarczy. Tymczasem ok...
 • Rząd Japonii zatwierdził w czwartek rekordowy budżet na obronę, mając na celu zapewnienie bezpieczeństwa na wodzie i w powietrzu wokół wysp w reakcji ...
 • Z opublikowanych właśnie danych wynika, że gospodarka Stanów Zjednoczonych rozwijała się w tempie 2% w skali rocznej — sprzyjały mu wydatki konsumenck...
 • Przywódcy Chin zasygnalizowali, że podejmą dalsze kroki zmierzające do wsparcia wzrostu, w tym z zakresu zwiększania deficytu budżetowego i stymulowan...
 • W piątek akcje azjatyckie podążyły w ślad za Wall Street i taniały, przy czym akcje japońskie powróciły do poziomów oznaczających spadki po krótkim wz...
 • Global stock markets rallied, after the Federal Reserve raised interest rates for the first time in nearly a decade, confirming optimism over the stre...
 • Zgodnie z opublikowanym w środę komunikatem dane o inflacji konsumenckiej w strefie euro w listopadzie nieoczekiwanie skorygowano w górę, co złagodził...
 • Dolar wzrósł dziś do pozostałych głównych walut w związku z publikacją pozytywnych raportów ekonomicznych ze Stanów Zjednoczonych, a także w związku z...
 • Wyceny akcji ze Stanów Zjednoczonych niewiele się zmieniły w trakcie zmiennej sesji, na dwa dni przed wyczekiwaną podwyżką stóp procentowych i w konte...
 • Akcje azjatyckie zbliżyły się do poziomów oznaczających znaczące straty tygodniowe — ich kursy spadły ponownie po tym jak załamanie cen ropy i s...
 • W czwartek akcje z Dalekiego Wschodu zarówno drożały, jak i taniały: Sydney i Tokio traciły jednak przed zaplanowanym na przyszły tydzień posiedzeniem...
 • Inflacja konsumencka w Chinach w ubiegłym miesiącu wzrosła. Krajowy Urząd Statystyczny poinformował, że chińska inflacja CPI wyniosła w listopadzie 1,...
 • Atmosfera w Azji jest dość posępna ze względu na pogrom na rynku ropy naftowej. Japońskie akcje staniały o około 1% mimo lepszych od oczekiwań danych ...
 • Dziś akcje na Wall Street taniały, ponieważ sektory energetyczny i surowcowy ucierpiały w rezultacie spadku cen ropy do poziomów najniższych od niemal...
 • Jak wykazał opublikowany w piątek wstępny raport Ministerstwa Zdrowia, Pracy i Polityki Socjalnej, w październiku łączne wynagrodzenia pieniężne siły ...
 • W czwartek akcje azjatyckie traciły, a dolar drożał po tym jak jastrzębie komentarze prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen stały się dodatkowym argum...
 • Indeks akcji Nikkei spadł przy niewielkich obrotach, ponieważ inwestorzy powstrzymywali się od zakupu walorów spółek wrażliwych na cykle gospodarcze p...
 • Chiński oficjalny indeks menedżerów zaopatrzenia (PMI), mierzący aktywność w większych firmach, spadł do najniższego poziomu od sierpnia 2012 r. Jak p...
 • Akcje azjatyckie ostro traciły, ponieważ akcje chińskie kontynuowały gwałtowne spadki z ubiegłego tygodnia, podczas gdy juan odbił się w warunkach wys...
 • Waluty: Kurs EURUSD nieznacznie spadł w trakcie charakteryzującej się niewielkimi obrotami sesji po Święcie Dziękczynienia, ponieważ inwestorzy waluto...
 • Waluty: Euro spadło do poziomu siedmiomiesięcznych minimów do dolara i jena, ponieważ inwestorzy uwzględniają to, że Europejski Bank Centralny może w ...
 • Zamieszanie na rynku akcji i dewaluacja waluty w Chinach, drugiej pod względem wielkości gospodarce świata, zwiększyły wrażliwość pozostałych rynków w...
 • W Chinach indeks PMI sektora produkcyjnego spadł w listopadzie do 42,4 w stosunku do 43,3 w październiku, podczas gdy odczyt indeksu sektora pozaprodu...
 • W poniedziałek dolar wzrósł do poziomu ośmiomiesięcznego minimum w związku z podwyższonymi oczekiwaniami dotyczącymi tego, że Rezerwa Federalna Stanów...
 • W piątek Wall Street zbliżała się ku zakończeniu najlepszego tygodnia od ponad miesiąca — liderami wzrostów były sektory opieki zdrowotnej i dób...
 • Departament Handlu Stanów Zjednoczonych podał, że w ubiegłym miesiącu ceny konsumenckie wzrosły o 0,2%, czyli zgodnie z prognozami. Nastąpiło to po sp...
 • Zarówno straszne wydarzenia z piątku, jak i ich konsekwencje zagrażają wzrostowi gospodarczemu — dlatego też rynkowe wyceny niektórych aktywów s...
 • Rynek ma problemy z rosnącą podażą, ponieważ cena ropy spadła do najniższego poziomu od ponad dwóch miesięcy po tym jak zapasy w krajach rozwiniętych ...
 • Na rynkach mieliśmy dziś bardzo interesujący dzień, z wieloma przemówieniami — między innymi prezesa EBC Mario Draghiego i prezes Fedu Janet Yel...
 • Chińskie gospodarstwa domowe otrząsnęły się z obaw przed spowolnieniem gospodarki — opublikowano dane, z których wynika, że w październiku krajo...
 • W Stanach Zjednoczonych ceny importu w październiku spadły, ponieważ koszty ropy i wielu innych dóbr zmalały, co świadczy o tym, że mocny dolar i słab...
 • Inwestorzy nadal reagują na opublikowany w zeszłym tygodniu doskonały raport o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, w którym Departament Pracy poinfo...
 • W piątek dolar osiągnął trzymiesięczne maksimum, zaś światowe akcje były na dobrej drodze do zakończenia wzrostami piątego spośród ostatnich sześciu t...
 • W czwartek oficjalne dane wykazały, że zamówienia niemieckich fabryk spadły we wrześniu o 1,7%, podczas gdy oczekiwano wzrostu o 1,0% po 1,8% spadku w...
 • Przewodnicząca Rezerwy Federalnej Janet Yellen zasugerowała, że w grudniu możliwe jest rozpoczęcie serii podwyżek stóp procentowych — stwierdził...
 • W Stanach Zjednoczonych nowe zamówienia w fabrykach spadły we wrześniu po raz drugi z kolei, ponieważ sektor produkcyjny ma problemy z silnym dolarem ...
 • Jak wynika z opublikowanej w poniedziałek przez Rezerwę Federalną ankiety przeprowadzonej wśród funkcjonariuszy odpowiedzialnych za politykę kredytową...
 • Eurostat, urząd statystyczny Unii Europejskiej, podał w piątek, że roczna stopa inflacji w strefie euro była we wrześniu zerowa, podczas gdy spodziewa...
 • Giełdy na całym świecie załamały się, a rentowności obligacji wzrosły po tym jak inwestorzy zaczęli uwzględniać skutki, jakie podwyżka stóp procentowy...
 • Mieliśmy bardzo interesujący dzień na rynkach, ponieważ inwestorzy nie mogli się doczekać na decyzję Fedu dotyczącą stóp procentowych. ...
 • W piątek chiński bank centralny obniżył stopy procentowe po raz szósty od listopada, podejmując kolejną próbę rozruszania spowalniającej gospodarki. Ł...
 • Chińskie władze być może łagodzą swoje podejście do „szarej strefy” finansowania. Funkcjonujące w Chinach finansowanie oparte o depozyty zabezpieczają...
 • Wzrost japońskiego eksportu w skali rocznej we wrześniu zdecydowanie spowolnił po tym jak malejąca sprzedaż do Chin wpłynęła ujemnie na wolumen dostaw...
 • We wtorek akcje na Wall Street nieznacznie traciły — liderami spadków kompensujących wzrosty akcji spółek Verizon i United Technologies były sek...
 • W poniedziałek amerykańskie rynki wpadły w poślizg po tym jak kiepskie wyniki kwartalne banku Morgan Stanley pogorszyły obawy o kondycję największych ...
 • Nastroje konsumenckie wzrosły w październiku bardziej niż prognozowano, ponieważ przewidywane wzrosty wynagrodzeń Amerykanów o niższych dochodach przy...
 • Dolar umocnił się po danych o wyższej od oczekiwań krajowej inflacji, zaś akcje ze Stanów drożały w ślad za sektorem finansowym — istotne znacze...
 • Rozczarowujące dane z Chin stały się w środę przyczyną kolejnej wyprzedaży na rynkach azjatyckich. Chińska inflacja CPI osiągnęła we wrześniu poziom 1...
 • Wskaźnik kursów akcji na najważniejszych rynkach spadł po raz pierwszy od 10 sesji po tym jak chińskie dane o handlu dostarczyły kolejnego argumentu z...
 • W trakcie spokojnej sesji poniedziałkowej wyceny akcji ze Stanów Zjednoczonych zmieniły się w niewielkim stopniu, ponieważ inwestorzy oczekują na pełe...
 • W trakcie odbywającego się w tym tygodniu posiedzenia Bank Japonii utrzymał kurs swojej polityki monetarnej bez zmian, jednak ostatnie raporty ekonomi...
 • Światowe akcje zbliżyły się w czwartek do trzytygodniowych maksimów po nieoczekiwanie słabych danych o bilansie handlowym i zamówieniach na maszyny z ...
 • W środę akcje amerykańskie nieznacznie wzrosły na zmiennym rynku po tym jak inwestorzy zaczęli się martwić wynikami spółek, a hossa na rynku ropy zako...
 • Nastroje inwestorów w Azji poprawiły się po tym jak po przedłużających się negocjacjach ostatecznie sfinalizowano umowę o wolnym handlu między krajami...
 • Akcje ze Stanów Zjednoczonych drożały: indeks S&P 500 rósł piąty dzień z kolei po tym jak ubiegłotygodniowy raport o zatrudnieniu przesądził o spa...
 • Na piątkowym otwarciu europejskie akcje znacząco drożały. Akcje z Europy umocniły się po tym jak prezes EBC Mario Draghi w czwartkowym wystąpieniu poi...
 • Światowy wzrost gospodarczy we wrześniu utracił dynamikę: chińska produkcja przemysłowa ponownie spadła, wzrost produkcji w strefie euro spowolnił, a ...
 • Dzisiejsze dane pokazały, że sektor prywatny w Stanach Zjednoczonych we wrześniu utworzył więcej miejsc pracy niż się spodziewano, co zwiększa nadziej...
 • Wbrew oczekiwaniom rynku indeks zaufania gospodarczego strefy euro osiągnął we wrześniu czteroletnie maksimum po tym jak poprawiły się nastroje w prze...
 • W poniedziałkowe popołudnie akcje ze Stanów Zjednoczonych nadal taniały, co zapowiada trzeci od końca kwartał w trakcie czterech lat — w tym prz...
 • Najważniejszym z ostatnich wydarzeń o kluczowym znaczeniu dla globalnych rynków było czwartkowe wystąpienie prezes Rezerwy Federalnej Janet Yellen dot...
 • W wtorek Azjatycki Bank Rozwoju obniżył swoją prognozę wzrostu gospodarczego na rok 2015 dla Chin z 7,2% do 6,8%. Powszechne obawy o kondycję Chin utr...
 • Janet Yellen ma w tym tygodniu szansę zrobić dwie rzeczy: podkreślić, że Rezerwa Federalna pozostaje na dobrej drodze do podwyższenia stóp procentowyc...
 • W sierpniu japoński eksport zmalał po raz drugi z kolei, co oznacza, że spowolnienie w Chinach może szkodzić trzeciej pod względem wielkości gospodarc...
 • Ceny dóbr konsumenckich w Stanach Zjednoczonych w sierpniu nieoczekiwanie spadły po tym jak ceny benzyny ponownie zaczęły spadać, a mocny dolar ograni...
 • Możliwa kontynuacja dewaluacji juana wzbudziła obawy dotyczące wpływu takiej decyzji na rynki całej Azji. We wtorek rano Bank Japonii poinformował, że...
 • Fed stwierdził, że podniesie stopy, gdy dostrzeże ustabilizowane ożywienie gospodarcze, ze szczególnym naciskiem na rynek pracy i inflację. Kursy akcj...
 • Ostatnia zmienność na globalnych rynkach, wywołana przed podjętą w ubiegłym miesiącu przez władze Chin decyzję o dewaluacji juana, zwiększyła niepewno...
 • Wydaje się, że na początku września amerykański rynek pracy nabiera dynamiki, ponieważ mniej Amerykanów złożyło wnioski o cotygodniowe zasiłki dla bez...
 • W środę chińskie rynki zakończyły sesję wzrostem w rezultacie powrotu optymizmu, który nastąpił po tym jak minister finansów zaproponował szereg refor...
 • We wtorek akcje z Europy i Azji drożały, podczas gdy dolar słabł do euro po publikacji danych o chińskim bilansie handlowym. Chiński import spadł bard...
 • W Stanach Zjednoczonych obchodzono Święto Pracy i w rezultacie zarówno bieżąca zmienność, jak i łączne zmiany utrzymywały się na niskim poziomie. W re...
 • W opublikowanym w piątek projekcie komunikatu światowi liderzy finansowi deklarują, że będą uzgadniać staranną kalibrację polityki pieniężnej i związa...
 • W czwartek Europejski Bank Centralny obniżył swoje prognozy wzrostu PKB i inflacji, ostrzegając przed możliwą kontynuacją problemów gospodarczych Chin...
 • Raporty ekonomiczne wykazały, że chiński sektor produkcyjny kurczył się najszybciej od trzech lat. W środę rynki w Chinach i w Japonii nadal odnotowyw...
 • Wydaje się, że załamanie, które doprowadziło europejskie akcje do największych miesięcznych spadków od 2011 r., nie wyhamowuje. Indeks Stocks Europe 6...
 • Wall Street dziś traciła, ponieważ inwestorzy obawiali się, że Rezerwa Federalna może rozpocząć podwyższanie stóp we wrześniu. Po zbieraniu cięgów prz...
 • W piątek akcje ze Stanów Zjednoczonych odnotowały mieszaną sesję, ponieważ po niedawnym chaosie na rynkach, w trakcie którego odnotowano zarówno najwi...
 • W czwartek na rynkach akcji na całym świecie zapanowała hossa, a ceny ropy gwałtownie wzrosły po tym ogłoszeniu dobrych danych gospodarczych ze Stanów...
 • Chiński bank centralny ogłosił w środę, że kieruje do krajowego systemu bankowego 21,8 mld dolarów za pośrednictwem krótkoterminowych operacji płynnoś...
 • Chiński bank centralny we wtorek po raz drugi w ciągu dwóch miesięcy obniżył stopy procentowe oraz stopę rezerw obowiązkowych, starając się wesprzeć k...
 • Europejskie akcje odnotowały właśnie swój najgorszy dzień od 2008 r. — rynek niedźwiedzia sygnalizuje nawet niemiecki benchmark. Wydaje się, że ...
 • Dolar tracił do większości głównych walut, osiągając dwumiesięczne minimum do euro po tym jak słabe dane o produkcji w mających kluczowe znaczenie dla...
 • Chińskie rynki akcji odnotowały na początku tygodnia gwałtowną wyprzedaż związaną ze wzrostem obaw o kondycję krajowej gospodarki. Pobudziło to równie...
 • Poprawiająca się sytuacja na rynku pracy sprawiła, że w trakcie lipcowego posiedzenia Rezerwa Federalna Stanów Zjednoczonych spojrzała przychylniejszy...
 • W III kwartale gospodarka Stanów Zjednoczonych wróciła na dobrą drogę i rośnie w tempie 1,3% w skali rocznej po lepszym od oczekiwań wzroście produkcj...
 • Dolar umacnia się w stosunku do koszyka walut w kontekście wzrostu obaw związanych z juanem oraz perspektywami podwyżki stóp procentowych w Stanach Zj...
 • Niemcy odnotowały w II kwartale solidny, by nie rzec spektakularny wzrost gospodarczy, podczas gdy gospodarka Francji pogrążyła się w stagnacji &mdash...
 • Chińska decyzja o dewaluacji waluty odzwierciedla coraz powszechniejsze w kręgach rządowych naciski na osłabienie juana w celu wsparcia borykających s...
 • We wtorek Chiny zdewaluowały swoją walutę po serii kiepskich danych ekonomicznych — było to posunięcie, które władze przedstawiły jako reformę zbliżaj...
 • Grecja: kraj zamierza wkrótce zakończyć rozmowy z wierzycielami, aby zapewnić sobie do 86 mld euro trzyletnich pożyczek i pozostać w strefie euro. Por...
 • Akcje ze Stanów Zjednoczonych rozpoczęły sesję nieco niżej po tym jak solidny wzrost zatrudnienia w lipcu zasygnalizował poprawę sytuacji gospodarczej...
 • Cena ropy spadła do najniższego poziomu od ponad 4 miesięcy w związku z oczekiwaniami dotyczącymi długotrwałości obecnej globalnej nadpodaży. Europejs...
 • Środa była trzecim z kolei dniem ostrej wyprzedaży greckich banków — nabywcy wciąż nie pojawili się na parkiecie w liczbie wystarczającej do ogr...
 • Akcje azjatyckie tymczasowo wzrosły w rezultacie hossy na giełdach chińskich, która pojawiła się po tym jak regulatorzy z Chin kontynentalnych narzuci...
 • W czerwcu wydatki konsumenckie w Stanach Zjednoczonych rosły najwolniej od czterech miesięcy po tym jak spadł popyt na samochody, co sugeruje, że pod ...
 • Program ratunkowy dla Grecji jest na dobrej drodze do realizacji, a rynki finansowe wyglądają całkiem spokojnie. Greckie rynki finansowe zostaną ponow...
 • Jak stwierdził jeden z funkcjonariuszy Międzynarodowego Funduszu Walutowego, jego organizacja może tylko zatwierdzić nowe pożyczki dla Grecji po tym j...
 • Na środowym zamknięciu japońskie akcje traciły po tym jak straty wykazane przez sektor sprzętu transportowego, energetyczno-maszynowy i maszynowy dopr...
 • Grecja pozostaje w unii walutowej, gospodarka strefy euro umacnia się, a na rynkach finansowych panuje spokój mimo ostatnich niepokojów związanych z s...
 • Nowo opublikowany raport wykazał, że czerwcowa sprzedaż nowych nieruchomości mieszkalnych w Stanach Zjednoczonych nieoczekiwanie spadła. Spadki spółek...
 • Grecki rząd przedłużył okres zamknięcia rynków finansowych co najmniej do poniedziałku w związku z przygotowaniami do rozpoczęcia negocjacji z wierzyc...
 • Nowe porozumienie w sprawie programu ratunkowego dla Grecji narzuca jej surowe rygory budżetowe i konieczność deregulacji rynku, czyli warunki, które ...
 • Komisarz europejski ds. ekonomicznych i finansowych, podatków i ceł Pierre Moscovici stwierdził, że europejscy wierzyciele Grecji uzgodnili złagodzeni...
 • Pogrom surowców nasila się — ceny osiągają najniższe poziomy od 2002 r. po tym jak perspektywa podwyższenia stóp procentowych w Stanach Zjednocz...
 • Jak twierdzą osoby dobrze poinformowane, w czwartek Mario Draghi zaskoczył swoich współpracowników z Europejskiego Banku Centralnego, namawiając ich d...
 • Wcześnie rano parlament Grecji zatwierdził wymagający program ratunkowy w głosowaniu, które pokazało, że rząd musi liczyć na głosy opozycji, jeśli chc...
 • Premier Grecji Alexis Tsirpas spotkał się z rewoltą we własnej partii po tym jak parlament w Atenach rozpoczął debatę nad programem ratunkowym na kwot...
 • We wtorek rynki akcji na całym świecie umiarkowanie zyskiwały po zawarciu przełomowego porozumienia nuklearnego z Teheranem. Sześć globalnych potęg na...
 • Grecja uzyskała warunkowe porozumienie, w ramach którego może otrzymać 95 mld dolarów w ciągu trzech lat. Uzyskano również zapewnienie, że ministrowie...
 • W piątek akcje na światowych rynkach zaczęły szybko drożeć po tym jak wartość euro wzrosła w związku z optymizmem, jaki w inwestorach wzbudzają ustęps...
 • Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk stwierdził w środę, dzień po ostatnim spotkaniu kryzysowym: „to już naprawdę ostatni dzwonek dla Gr...
 • Znamy już wyniki greckiego referendum i w związku z tym kontynuujemy bardzo interesujący tydzień. Szczyt ministrów finansów strefy euro, liczne spotka...
 • Greccy wyborcy odrzucili w niedzielę program oszczędnościowy, ujawniając swoje stanowisko wobec wierzycieli w kontekście pogarszającego się kryzysu fi...
 • Znamy już wyniki greckiego referendum i w związku z tym rozpoczynamy bardzo interesujący tydzień. Minister finansów Grecji Yanis Varoufakis zrezygnowa...
 • Rynek był w piątek dość spokojny. Inwestorzy czekają na wynik greckiego referendum w sprawie programu ratunkowego. W rezultacie na poniedziałkowym otw...
 • Akcje europejskie spadły po raz trzeci w ciągu czterech dni w kontekście oczekiwania inwestorów na zaplanowane na ten weekend greckie referendum w spr...
 • Rozpoczynamy bardzo interesujący tydzień, pod koniec którego możemy spodziewać się referendum w Grecji. Ateny okazały się niewypłacalne, ponieważ term...
 • Choć wydawało się to próbą ostatnią szansy, Grecja przedstawiła swoim wierzycielom nową propozycję dwuletniego planu pomocowego, wzywając do restruktu...
 • Rozpoczynamy bardzo interesujący tydzień, pod koniec którego możemy spodziewać się referendum w Grecji. Grecja jest w szoku po tym jak banki zostały z...
 • Oznaki możliwego porozumienia między Grecją i jej wierzycielami pozwoliły dziś odetchnąć rynkom akcji. Rentowności obligacji USA osiągnęły dziewięciom...
 • Grecja po raz kolejny nie osiągnęła dziś porozumienia, co oznacza, że ostatnia szansa, by tego dokonać, przypada w sobotę. Trzy spotkania z tego tygod...
 • Globalne rynki akcji i dolar amerykański odnotowały w środę spadki po tym jak niespokojni inwestorzy zaczęli poszukiwać bezpieczeństwa związanego z mn...
 • Euro jest najsłabsze od trzech miesięcy w związku ze spekulacjami dotyczącymi tego, że Europejski Bank Centralny utrzyma swój program łagodzenia ilośc...
 • Po tym jak ministrowie finansów strefy euro nie zdołali osiągnąć kompromisu w sprawie programu ratunkowego dla Grecji, sugerując jednak, że pod koniec...
 • Mieliśmy bardzo interesujący tydzień: prezes Fedu ucięła spekulacje dotyczące podwyżki stóp, a gubernator Carney wygłosił przemówienie analizujące pol...
 • W czwartek dolar odrobił straty do pozostałych głównych walut po publikacji mieszanych raportów gospodarczych ze Stanów Zjednoczonych i jeden dzień po...
 • Europejskie akcje taniały w kontekście trwającej debaty nad losem Grecji oraz spekulacji dotyczących tego, czy Rezerwa Federalna zasygnalizuje powolne...
 • We wtorek euro spadło, ponieważ wzrosły szanse na to, że zadłużona Grecja ogłosi bankructwo lub będzie musiała opuścić unię walutową. Tymczasem dolar ...
 • Produkcja przemysłowa w Stanach Zjednoczonych spadła w maju o 0,2%, w porównaniu do oczekiwań na poziomie +0,2%. Aktywność nowojorskich fabryk w czerw...
 • Ostatnie spadki amerykańskich akcji skompensowały trwające od początku tygodnia wzrosty — inwestorzy powstrzymywali się od zaangażowania przed z...
 • W Stanach Zjednoczonych sprzedaż detaliczna w maju wzrosła po tym jak gospodarstwa domowe wydały więcej na samochody i zróżnicowane inne dobra, i to m...
 • Rentowność niemieckich obligacji 10-letnich (Bundów) po raz pierwszy od września osiągnęła dziś 1% po tym jak wzrosły oczekiwania dotyczące długotermi...
 • Inwestorzy bacznie przyglądali się negocjacjom między Grecją i jej międzynarodowymi wierzycielami. We wtorek Komisja Europejska otrzymała od Grecji no...
 • Akcje amerykańskie i europejskie traciły po tym jak inwestorzy zaczęli martwić się losem Grecji i terminem podwyżki stóp procentowych w USA. Dolar str...
 • Bardzo interesujący tydzień z dużą zmiennością na rynkach spowodowaną publikacjami danych ekonomicznych z UE, Wielkiej Brytanii i Stanów Zjednoczonych...
 • W czwartek wczesnym popołudniem akcje ze Stanów Zjednoczonych nadal traciły po tym jak dane wykazały, że produktywność amerykańskiego sektora pozaroln...
 • W środę euro odzyskało straty do dolara amerykańskiego po tym jak Europejski Bank Centralny utrzymał stopy procentowe na dotychczasowym poziomie i stw...
 • Zamówienia w sektorze produkcyjnym w Stanach Zjednoczonych okazały się słabe, ale sprzedaż samochodów poprawiła perspektywy gospodarki. Euro umocniło ...
 • W maju wzrost produkcji w Europie okazał się powolny ze względu na niski popyt, co oznacza, że banki centralne muszą kontynuować pobudzanie gospodarki...
 • Amerykańskie akcje w piątek traciły po opublikowaniu danych, które pokazały, że gospodarka skurczyła się w I kwartale, a maj tylko pogorszył obawy o i...
 • The US Dollar hit its highest level again the yen since 2002, while global stocks traded low after Chinese brokerages tightened margin rules and the I...
 • W środę rano Ateny wyraziły pewność, że nie będą mieć problemu z wpłaceniem 305 mln euro należnych MFW 5 czerwca. Grecki rząd wcześniej ostrzegał, że ...
 • Europejskie rynki akcji we wtorek potknęły się po tym jak greckie problemy z długiem i przegrana partii rządzącej w hiszpańskich wyborach samorządowyc...
 • Europejskie akcje traciły w trakcie spokojnej poniedziałkowej sesji w kontekście wyników wyborów samorządowych w Hiszpanii oraz utrzymujących się obaw...
 • Mocniejsza inflacja CPI w Stanach Zjednoczonych spowodowała wzrost dolara i osłabienie euro oraz funta....
 • W czwartek euro pozostawało umocnione w stosunku do dolara amerykańskiego po tym jak wiele rozczarowujących raportów ekonomicznych ze Stanów Zjednoczo...
 • Euro osiągnęło w środę dwutygodniowe minima po tym jak przedstawiciel Grecji stwierdził, że jego kraj może przestać terminowo spłacać długi. Rynki akc...
 • Gołębie komentarze przedstawiciela EBC, sugerujące, że EBC jest gotów przyspieszyć skup papierów wartościowych w ramach programu QE, spowodowały znacz...
 • Tydzień zaczynamy raczej łagodnie — w planach nie ma zbyt wielu danych. W poniedziałek europejskie akcje staniały w kontekście obaw o to, że Gre...
 • W piątkowy poranek na europejskich rynkach panowała hossa związana z komentarzem Europejskiego Banku Centralnego. Prezes Draghi potwierdził wczoraj na...
 • Akcje ze Stanów Zjednoczonych w czwartkowe popołudnie ostro rosły, zaś indeks S&P 500 w związku ze słabością dolara był na dobrej drodze do rekord...
 • Sprzedaż detaliczna w Stanach Zjednoczonych w kwietniu utrzymała się na niezmienionym poziomie po tym jak gospodarstwa domowe ograniczyły zakupy &mdas...
 • Ministrowie finansów strefy euro w poniedziałek prowadzili w Brukseli rozmowy z greckim ministrem finansów Yanisem Varoufakisem, jednak nie poczyniono...
 • W poniedziałek bank centralny Wielkiej Brytanii utrzymał stopy procentowe na niezmienionym poziomie w kontekście zwiększonego zainteresowania rynków d...
 • Wybory w Wielkiej Brytanii wbrew sondażom wygrali niewielką przewagą Torysi, co oddaliło wizję tworzenia rządu mniejszościowego. W Europie niektóre da...
 • W czwartek inwestorzy interesowali się przede wszystkim wyborami w Wielkiej Brytanii. Po 5 tygodniach kampanii sondaże pozostały praktycznie niezmieni...
 • W środę najważniejsze były dane ekonomiczne i rozmowy z Grecją. Czwartkowe wybory powszechne w Wielkiej Brytanii pozostają kluczowym wydarzeniem polit...
 • Wzrost importu przełożył się na wzrost marcowego deficytu handlowego Stanów Zjednoczonych do poziomu najwyższego od niemal sześciu i pół roku, co suge...
 • Zamówienia fabryk w Stanach Zjednoczonych odnotowały największy wzrost od ośmiu miesięcy, sygnalizując poprawę ko...
 • Święto Pracy to w większości krajów europejskich dzień wolny od pracy. Obroty euro były dziś niskie w kontekście nowego dwumiesięcznego minimum dolara...
 • W środę najważniejsze były dane z Niemiec, gdzie pierwszy odczyt inflacji CPI wykazał, że wyniosła ona -0,1% w porównaniu do 0,5% w poprzednim miesiąc...
 • Premier Grecji Alexis Tsirpas stwierdził we wtorek, że jest pewien, iż wstępny plan układu z międzynarodowymi wierzycielami zostanie sporządzony w cią...
 • Rynki europejskie ciągle wykazują obawy o sytuację w zakresie zadłużenia Grecji — pojawia się jednak pewien optymizm związany z nadziejami na sukces z...
 • W kontekście nieco lepszego od oczekiwań odczytu niemieckiego klimatu biznesowego IFO oraz zbliżającej się odprawy greckich emisariuszy, którzy staraj...
 • W całej Europie mamy dziś słabsze indeksy PMI. W Stanach Zjednoczonych liczba pierwszych wniosków o zasiłki dla bezrobotnych siódmy tydzień z kolei ut...
 • Grecki dramat trwa — tym razem emisariusze spadkobierców Hellady muszą uzgodnić kompleksową listę reform z przedstawicielami Komisji Europejskie...
 • We wtorek dowiedzieliśmy się, że niemiecki indeks nastrojów gospodarczych ZEW w kwietniu zmalał do poziomu 53,3 w stosunku do 54,8 w marcu. Tymczasem ...
 • Wśród piątkowych publikacji danych z Europy znalazła się inflacja CPI w UE, która zgodnie z oczekiwaniami w zeszłym miesiącu wyniosła 1,1% — był...
 • Premier Grecji Alexis Tsirpas stwierdził, że podchodzi „zdecydowanie optymistycznie” do kwestii zawarcia przez jego rząd porozumienia z zagranicznymi ...
 • Euro spadało po tym jak Europejski Bank Centralny potwierdził swoje stanowisko w sprawie łagodnej polityki monetarnej. EBC utrzymał swoją główną stopę...
 • W tym tygodniu rynki ponownie bacznie obserwują strefę euro, jako że na środę zaplanowano posiedzenie Europejskiego Banku Centralnego w sprawie polity...
 • W trakcie dzisiejszej sesji nie było zbyt wielu publikacji, choć rynek był na tyle ożywiony, by pojawiły się pewne zmiany cen. We wtorek nie zapomnijc...
 • W środę najważniejszą publikacją był protokół z posiedzenia FOMC w Stanach Zjednoczonych, który wykazał, że w trakcie marcowego spotkania funkcjonariu...
 • Przerwa wielkanocna ostatecznie zakończyła się. Europejscy inwestorzy powrócili za biurka po długim weekendzie i zrewidowali swoje poglądy na temat wy...
 • W poniedziałek dolar osłabił się, ale akcje na Wall Street drożały po piątkowym rozczarowującym raporcie o zatrudnieniu w Stanach Zjednoczonych, który...
 • W Wielki Piątek rynek zamyka się na dobre przed świętami wielkanocnymi — po krótkim oddechu pod koniec miesiąca i kwartału dolar amerykański kie...
 • Dane o bezrobociu ze Stanów Zjednoczonych kreślą optymistyczną perspektywę rynku pracy. Deficyt handlowy maleje. Przed nami Wielki Piątek — w Ni...
 • Po miesiącach negocjacji między przedstawicielami UE i Grecji wydaje się, że rozmowy dotyczące pakietu ratunkowego dla tego kraju zbliżają się ku końc...
 • Wtorkowe publikacje danych pokazały, że niemiecka sprzedaż detaliczna i bezrobocie okazały się lepsze od oczekiwań. Stopa bezrobocia w strefie euro sp...
 • W poniedziałek opublikowano dane o wydatkach osobistych w lutym, które spadły po raz pierwszy od prawie roku. Tymczasem napędzane skokowym wzrostem dy...
 • W piątek opublikowano informację o tym, że PKB Stanów Zjednoczonych rośnie w tempie 2,2% rocznie — był to trzeci odczyt, który pokrył się z prognozą o...
 • Prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi w czwartek dał jasno do zrozumienia, że kierowana przez niego instytucja nie może skupować greckic...
 • Po tym jak niemiecki indeks klimatu gospodarczego IFO okazał się lepszy od oczekiwań euro kontynuowało wzrosty. Indeks IFO rośnie piąty miesiąc z kole...
 • Opublikowane we wtorek dane pokazały, że aktywność gospodarcza w strefie euro w marcu osiągnęła 46-miesięczne maksimum, co pobudza nadzieje na trwałoś...
 • Dolar spadał drugą sesję z kolei. Traderzy ponownie wyprzedawali pozycje na dolarze, uznając, że polityka monetarna Fedu w najbliższym czasie będzie ...
 • W sytuacji, w której Grecji za kilka tygodni skończą się pieniądze, jej premier zobowiązał się do przedstawienia w najbliższym czasie listy reform gos...
 • Liderzy UE poinformowali Grecję w czwartek, że jej lewicowy rząd musi wdrożyć uzgodnione reformy, tak by krajowi udało się uniknąć rychłej niewypłacal...
 • Dziś mieliśmy na rynkach bardzo interesujący dzień. Rezerwa Federalna zasugerowała, że podwyżka stóp procentowych może nastąpić nawet już w czerwcu — ...
 • Ważne wiadomości rozpoczną się dziś od Londynu, gdzie o 9.30 GMT opublikowany zostanie indeks średnich wynagrodzeń za ostatnie 3 miesiące — szer...
 • Dziś pierwsze istotne informacje napłyną z Japonii, gdzie gubernator tamtejszego banku centralnego Haruhiko Kuroda ma wystąpić w trakcie konferencji p...
 • W piątek dolar kontynuował wzrosty, i to pomimo rozczarowujących danych o inflacji w USA, a także danych o nastrojach konsumentów, które w normalnej s...
 • W tygodniu zakończonym 7 marca liczba wniosków o zasiłki dla bezrobotnych spadła o 36 tysięcy do 289 tysięcy (po korekcie z tytułu sezonowości), a spr...
 • W Stanach Zjednoczonych opublikowana zostanie dziś bazowa sprzedaż detaliczna, czyli miernik łącznej sprzedaży detalicznej nieuwzględniający sprzedaży...
 • Na rynku walutowym mieliśmy dziś spore zawirowania związane ze wzrostem oczekiwań dotyczących podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. W re...
 • EBC rozpoczął wczoraj skup obligacji skarbowych w ramach rozszerzonego programu luzowania ilościowego. Pojawiają się niepotwierdzone pogłoski o tym, ż...
 • Na froncie danych mieliśmy dziś informację o liczbie zatrudnionych w sektorze pozarolniczym w Stanach Zjednoczonych, która wzrosła w zeszłym miesiącu ...
 • W Stanach Zjednoczonych dane o zatrudnieniu w sektorze pozarolniczym, odzwierciedlające przyrost lub spadek liczby miejsc pracy w gospodarce, z wyjątk...
 • Dziś słabsze PMI w całej Europie, choć sprzedaż detaliczna w Niemczech okazała się wysoka. Jutro wielki dzień: spotkanie UE w cypryjskiej Nikozji. Ocz...
 • Dziś na rynku działo się niewiele, ponieważ inwestorzy ciągle czekają na zaplanowane na ten tydzień ważne komunikaty. Poświęcone polityce monetarnej w...
 • W tym niemal wiosennym tygodniu mamy przed sobą wiele interesujących danych. Poświęcone polityce monetarnej wystąpienia szefów EBC, Banku Anglii i Fed...
 • Najistotniejsze dziś publikacje to między innymi......
 • Na początku sesji czwartkowej dolar kontynuował aprecjację w stosunku do koszyka walut — bodźcami były w tym przypadku rosnąca inflacja bazowa oraz da...
 • Rynki akcji na całym świecie osiągają historyczne maksima, a dolar raczej słabnie, ponieważ uczestnicy rynku zaczęli przychylniej patrzeć na ryzyko w ...
 • W trakcie telekonferencji ministrowie finansów strefy euro uzgodnili dziś przedłużenie programu ratunkowego dla Grecji pod warunkiem ratyfikowania go ...
 • Przed nami kolejny interesujący tydzień. Czekamy obecnie na warunki ostatecznego porozumienia w sprawie programu ratunkowego dla Grecji, które mają zo...
 • W piątek inwestorzy koncentrowali się na rozmowach prowadzonych przez Grecję i UE — osiągnięto porozumienie przewidujące przedłużenie programu ratunko...
 • Sytuacja Grecji pozostaje niepewna i codziennie się zmienia. Wczoraj zainterweniował EBC, który zwiększył skalę swoich pożyczek kryzysowych dla grecki...
 • W Wielkiej Brytanii stopa bezrobocia spadła do najniższego poziomu od ponad 6 lat — towarzyszył temu również wzrost wynagrodzeń w IV kwartale. Do list...
 • Po tym jak Egipt rozpoczął w poniedziałek swoją pierwszą ofensywę przeciwko samozwańczemu Państwu Islamskiemu w Libii, cena ropy Brent osiągnęła tegor...
 • Zbliża się kluczowe spotkanie ministrów finansów strefy euro w Brukseli poświęcone dogorywającemu programowi ratunkowemu dla Grecji. Dziś w Stanach Zj...
 • Wysłannicy władz Grecji zostali poproszeni o spotkanie się w piątek z przedstawicielami międzynarodowych wierzycieli tego kraju w celu podjęcia rozmów...
 • Dobre wieści napłynęły dziś z Białorusi, gdzie przywódcy Rosji, Ukrainy, Niemiec i Francji ogłosili, że zawieszenie broni rozpocznie się 15 lutego. Ry...
 • Zbliża się kluczowe spotkanie ministrów finansów strefy euro w Brukseli poświęcone dogorywającemu programowi ratunkowemu dla Grecji. Źródła zbliżone d...
 • Grecja szuka około 10 mld euro na domknięcie budżetu w krótkim terminie i na dzisiejszym kryzysowym spotkaniu ministrów finansów strefy euro przedstaw...
 • Obawy przed tym, że Grecja znajduje się na kursie kolizyjnym ze swoimi europejskimi partnerami, zwiększały napięcie na rynku po tym jak grecki premier...
 • Po podjętej przez EBC o odmowie akceptacji greckich obligacji jako zabezpieczenia finansowania najważniejszą piątkową publikacją były znacznie lepsze ...
 • Rentowność trzyletnich greckich obligacji wzrosła o ponad 3 punkty procentowe do niemal 20%, zaś akcje banków poważnie ucierpiały w rezultacie podjęte...
 • Wczorajsze rozmowy między prezesem EBC Mario Draghim i greckim ministrem finansów Yanisem Varoufakisem według tego ostatniego okazały się owocne, a dz...
 • We wtorek dolar tracił do pozostałych głównych walut po tym jak rozczarowujące dane o zamówieniach fabrycznych w Stanach Zjednoczonych dodatkowo pogor...
 • Szwajcarski Bank Narodowy (SNB) trzy tygodnie temu zaszokował rynek walutowy, bez żadnego ostrzeżenia porzucając powiązanie swojej waluty w euro, co s...
 • Inflacja w Europie spadła do poziomu najniższego od 2009 r. — w styczniu ceny w 19 państwach strefy były o 0,6% niższe niż rok temu. Zdaniem ana...
 • Cała uwaga koncentrowała się na danych ze strefy euro. Niemiecka inflacja CPI okazała się ujemna, zaś liczba bezrobotnych w Niemczech zgodnie z oczeki...
 • Po publikacji komunikatu Fedu dolar kanadyjski spadł do poziomu kolejnego 5-letniego minimum. ...
 • Kolejny interesujący dzień na globalnych rynkach: na decyzje inwestorów wpływały gorsze dane o zamówieniach na środki trwałe w Stanach Zjednoczonych, ...
 • Wczoraj dolar nieco stracił do innych walut po tym jak obawy związane ze zwycięstwem sprzeciwiającej się programom oszczędnościowym partii Syriza w gr...
 • EUR – euro spadło do poziomu 1,1110 do dolara po tym jak partia planująca renegocjacje planu międzynarodowej pomocy dla Grecji wygrała wczorajsze wybo...
 • EUR – euro straciło do dolara i jest notowane na poziomie około 1,1320 po tym jak prezes EBC Mario Draghi ogłosił wczoraj, że kierowana przez ni...
 • USD/CAD – kanadyjski bank centralny nieoczekiwanie obniżył swoją główną stopę procentową do 0,75%, twierdząc, że załamanie na rynku ropy naftowej spow...
 • USD/JPY – w godzinach pracy giełd azjatyckich jen zyskał do dolara po tym jak Bank Japonii nie zmienił swojej polityki monetarnej. Gubernator Kuroda w...
 • EUR/USD – euro osłabiło się do dolara i notowane jest po około 1,1570 USD w związku ze spekulacjami dotyczącymi tego, że Europejski Bank Centralny na ...
 • USD/JPY – dolar osłabił się do jena i jest notowany na poziomie około 117,00 w sytuacji, w której chińskie akcje potaniały najbardziej od 2009 r., co ...
 • Szwajcarski bank centralny anulował swoją politykę powiązania kursu waluty z euro na poziomie 1,20 — została ona wdrożona ponad trzy lata temu, ...
 • AUD/USD – w trakcie godzin pracy rynku azjatyckiego dolar australijski zyskał do amerykańskiego i notowany jest na poziomie około 0,8210 po publ...
 • USD/JPY – jen wzrósł do dolara i notowany jest na poziomie 117,00 w sytuacji, w której wyceny japońskich akcji raz po raz powracają w okolice lo...
 • USD/JPY – dolar stracił do jena i jest notowany na poziomie około 118,50 w związku z presją wywieraną przez bessę na amerykańskim rynku akcji. Pozytyw...
 • USD/JPY – jen umocnił się do dolara i notowany jest w okolicach 118,20 w kontekście utrzymujących się obaw o to, że amerykański rynek pracy jest zbyt ...
 • Na początku piątkowej sesji azjatyckiej regionalne akcje zyskiwały w kontekście rosnących oczekiwań co do tego, że kondycja gospodarki Stanów Zjednocz...
 • USD/JPY – jen osłabił się do dolara i obecnie za banknot z Jerzym Waszyngtonem trzeba zapłacić 119,70 jednostek japońskiej waluty po tym jak wzr...
 • ZŁOTO- SPOT REFERENCYJNY 1213,50. Awersja do ryzyka doprowadziła do osiągnięcia przez złoto trzytygodniowego maksimum. Inwestorzy kupują aktywa uważan...
 • USD/JPY – jen umocnił się do dolara i notowany jest na poziomie około 119,00 po tym jak załamanie na rynku ropy przełożyło się na spadki akcji n...
 • DXY- indeks dolara amerykańskiego osiągnął 9-letnie maksimum i był notowany w okolicach 91,50. Inwestorzy sądzą, że umacniająca się gospodarka Stanów ...
 • USD/JPY – dolar dodatkowo umocnił się do jena i notowany jest na poziomie 119,40 po tym jak Bank Japonii stosunkiem głosów 8:1 przegłosował w cz...
 • Dolar wzmocnił się wczoraj po tym jak Rezerwa Federalna zasygnalizowała, że kierując się dobrymi perspektywami amerykańskiej gospodarki, zamierza podw...
 • USD/JPY – w godzinach pracy rynków azjatyckich jen osłabił się i jest notowany na poziomie około 117,00 mimo tego że w zeszłym miesiącu japoński...
 • USD/RUB – rosyjski bank centralny podjął wczoraj istotną decyzję zmierzającą do powstrzymania spadku rubla, nieoczekiwanie podnosząc na niezapla...
 • AUD/USD – dolar australijski osłabił się i notowany jest na poziomie około 0,8230, zaś rentowności australijskich obligacji wzrosły po tym jak c...
 • USD/CAD – dolar kanadyjski osiągnął pięcioletnie minimum i obecnie notowany jest na poziomie 1,1540 do dolara amerykańskiego w związku ze spekul...
 • USD/JPY – dolar amerykański nieznacznie zyskał do jena i jest notowany na poziomie około 118,20 po tym jak inwestorzy zaczęli realizować zyski p...
 • Dolar ostro tracił wczoraj do głównych walut po tym jak zagrożenie polityczną niestabilnością w Grecji oraz nowe ograniczenia nałożone na chińskie ryn...
 • AUD/USD – w godzinach pracy rynku azjatyckiego dolar australijski gwałtownie tracił i obecnie notowany jest na poziomie około 0,8240 po tym jak ...
 • AUD/USD – w godzinach pracy rynku azjatyckiego dolar australijski tracił i obecnie notowany jest na poziomie 0,8280 po tym jak Chiny opublikowały rozc...
 • EUR/USD – euro zyskało wczoraj i notowane jest na poziomie około 1,24000 po tym jam prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Draghi powstrzymał si...
 • AUD/USD – dolar australijski notowany jest na poziomie około 0,8400. Australijskie ceny detaliczne przekroczyły oczekiwania, wysyłając mieszane sygnał...
 • AUD/USD – dolar australijski osłabił się i notowany jest na poziomie około 0,8400 po słabszych od oczekiwań danych o PKB w III kwartale, wynikaj...
 • AUD/USD – w godzinach pracy rynku azjatyckiego kurs dolara australijskiego odbił się i obecnie notowany jest on na poziomie około 0,8520 po tym jak ba...
 • AUD/USD – dolar australijski tracił w godzinach pracy rynku azjatyckiego i notowany jest na poziomie 0,8450 po tym jak chiński indeks PMI okazał się n...
 • USD/JPY – w godzinach pracy rynku azjatyckiego jen osłabił się do dolara i notowany jest na poziomie około 118,30 po tym jak dane pokazały, że wydatki...
 • GBP/USD – funt zyskał do dolara i notowany jest na poziomie około 1,5800. Komitet Banku Anglii zajmujący się ustalaniem stóp jest podzielony co ...
 • AUD/USD – dolar australijski stracił wczoraj i notowany jest na poziomie około 0,8530 po tym jak zastępca gubernatora banku centralnego Philip Lowe st...
 • USD/JPY – w godzinach pracy rynku azjatyckiego jen utrzymuje się na poziomie około 118,00 do dolara w kontekście oznak mogących świadczyć o tym, że je...
 • EUR/USD – w piątek euro ostro traciło do dolara i jest notowane na poziomie około 1,2385 po tym jak prezes Europejskiego Banku Centralnego Mario Dragh...
 • Akcje z Azji na początku piątkowej sesji w tym regionie traciły po tym jak premier Japonii Shinzo Abe oficjalnie rozwiązał dziś parlament i zwołał na ...
 • AUD/USD – dolar australijski spadł do poziomu 0,8590 po tym jak wstępny odczyt indeksu PMI sektora produkcyjnego banku HSBC China wykazał spadek...
 • USD/JPY – jen osłabił się do dolara i notowany jest na poziomie około 117,30 przed najnowszym komunikatem zarządu banku centralnego w sprawie polityki...
 • AUD/USD – w godzinach pracy giełd azjatyckich dolar australijski zyskiwał i jest notowany na poziomie około 0,8725 po tym jak protokół z listopadowego...
 • EUR/USD – w piątek dolar stracił do euro i był notowany na poziomie około 1,2570 po tym jak dane pokazały, że oczekiwania dotyczące inflacji w Stanach...
 • GBP / USD - Pound lost ground against the dollar and is trading around 1.5660 after the weak data published yesterday in the construction industry who...
 • USD / JPY - Japanese yen lost ground and is trading around 115.80 after the Minister Abe has decided to call new general elections. Machinery orders i...
 • USD / JPY - The yen strengthened yesterday against the dollar and is trading around 115.40 after reaching 116.10, the lowest level since October 2007....
 • The dollar remained stable on Tuesday after data on employment are partially improved since an increase in risk appetite has pushed up the yield on US...
 • The dollar lost ground after the US employment growth was weaker than expected and traders are increasingly convinced that the Fed will raise interest...
 • AUD / USD - The Australian dollar is trading at 0.8550 after the Australian central bank cut its GDP forecast for next year to 1.9% compared to consen...
 • USD / JPY - The yen weakened against the dollar during the Asian session and is trading around 114.20 after the minutes of the meetings of the Board h...
 • USD / JPY - The yen lost ground against the dollar during the Asian session and is trading around 114.00 after the governor of the Bank of Japan, Kuro...
 • AUD / USD - Australian dollar moved higher and is trading around 0.8720 from data on retail sales that have shown better than expected in September, a...
 • AUD / USD - The Australian dollar is trading around 0.8740 after the disheartening reports on Chinese manufacturing and a sharp drop in building permi...
 • The dollar extended gains yesterday, thanks to the data unexpectedly positive economic growth in the third quarter in the US and the new more aggressi...
 • The dollar lost ground against other major currencies after the Fed said ended its program of buying bonds as a result of improvement in the labor mar...
 • The FOMC decision is the key word which will point the attention of investors today. The Fed is about to conclude its program of bond purchases but re...
 • EUR / USD - The dollar was down against the euro for two days and is trading at 1.27 in the Asian market in the wake of the hypothesis that monetary p...
 • The Asian equities have had contrasting trends in the early hours of the Asian trading session on Monday as a stress test conducted on European banks ...
 • Manufacturing activity has seen a renewed acceleration in the last three months to October. The Chinese HSBC PMI index, reached 50.4 from 50.2 recorde...
 • EUR / USD - the euro continues to lose ground yesterday on the dollar and is trading around 1.2720 with the PMI index published in tomorrow which is e...
 • AUD / USD - The Australian dollar gained ground during the Asian trading session and is trading around 0.8820 after the Chinese industrial production ...
 • USD / JPY - The yen weakened against the dollar and is trading around 107.30 after the media reports have fueled speculation that the Japanese pension...
 • The Asian equities have moved slightly upward during the opening of the Asian trading session on Friday after a member of the Fed said that the centra...
 • The Asian equities have moved downward during the early hours of the Asian trading session on Thursday because of growing concerns over the sovereign ...
 • The Asian equities have moved mostly higher at the opening session of the Asian trading Wednesday after the published data have shown that the index o...
 • The Asian equities have been trending contrasting the opening of the Asian trading session on Tuesday as the key benchmark indices Americans have cont...
 • The Asian equities have moved downward in the early hours of the Asian session on Monday, close to its lowest in seven months, after which the major U...
 • The dollar consolidated against other major currencies due to positive data on jobless claims in the USA and in the wake of pessimistic comments of EC...
 • The dollar lost ground after the publication of the minutes of the last meeting of the Fed which showed that the representatives of the Fed are concer...
 • The dollar gained ground against other major currencies pending the publication of the minutes of the last meeting of the Fed, while investors are pri...
 • The dollar weakened against other major currencies because of conflicting data on the jobs market in the USA have again fueled the debate on when the ...
 • USD / JPY - Japanese yen has come to share touching 109.60, the lowest in six years, in the wake of speculation that the Bank of Japan will continue w...
 • USD / JPY - The yen has lost ground against the dollar during the Asian session and is trading around 108.70 before the publication of a government re...
 • AUD / USD - The Australian dollar gained ground and is trading at 0.8800. The August trade balance recorded a deficit of 787 million dollars, a figure...
 • USD / JPY - the dollar is around 110.00 against the Japanese yen for the first time since August 2008 The dollar gained more than 8% against the yen i...
 • USD / JPY - The yen is trading around 109.30 during the Asian trading session before the release of mixed economic data seen that the gain of the oppo...
 • NZD / USD - The New Zealand dollar has lost ground in the Asian market falling to 0.7750 after the central bank announced in August that it had sold t...
 • USD / JPY - Japanese Yen is trading around 109.00 in the wake of the signals of the improvement of the reforms on pension funds that belong to the gro...
 • NZD / USD - The New Zealand dollar has lost ground and fell to 0.7990 after the central bank governor, said Wheeler unjustified level of the currency,...
 • EUR / USD - the euro has recovered yesterday on the dollar and is trading around 1.2860 as the greenback lost ground against other major currencies du...
 • AUD / USD - The Australian dollar strengthened after a report showed that Chinese manufacturing sector has experienced an unexpected expansion this mo...
 • GBP / USD - the pound has strengthened against the dollar in the Asian session and is trading around 1.6350 before the speech held this week that the ...
 • GBP / USD - Pound has strengthened during the Asian market and is trading around 1.6500 on expectations that voters in Scotland have decided to remain...
 • The Federal Open Market Committee maintained its commitment to keep interest rates near zero for a "considerable time" after the exhaustion ...
 • The Australian currency has weakened because of the hypothesis that China is taking measures to stimulate economic growth. Chinese media report that t...
 • AUD / USD - The Australian Dollar is trading around 0.9020 as the minutes of the Reserve Bank of Australia in September have shown that rapid increase...
 • The data on Friday showing that retail sales in the United States have increased in August and another report showing that consumer confidence rose in...
 • USD / CAD - Canadian dollar fell against the greenback and traded at 1,060 due to the fact that oil, the main national asset exported, is at its lowes...
 • AUD / USD - The Australian dollar gained ground and is trading at 0.9200 against the dollar in the Asian market after a government report showed that ...
 • USD / JPY - The yen has lost ground against the dollar and is trading around 106.50. The dollar has seen some good gains in the wake of strengthening ...
 • USD / JPY - The dollar gained ground against the Japanese yen after touching 106.30 share rose yields of government bonds on the assumption that the F...
 • In the United States data showed Friday that the pace of job creation in the USA slowed in August to 142,000 while expectations were for 225,000, ther...
 • The Asian equities have moved most of the downward during the early hours of the Asian session after the Japanese equities registered gains and losses...
 • USD / JPY - the dollar is losing ground against the Japanese yen and is quoted around 104.80 while the Bank of Japan is keeping unchanged its policy o...
 • The Australian economy slowed in the second quarter due to the fact that exports have remained steady even though the pace of economic growth has once...
 • The euro remained under pressure and is trading around 1.3110 waiting for the meeting of the ECB on Thursday. While many do not think that the ECB wil...
 • Asian equities opened upward during the early hours of the trading session on Monday as investors continued to weigh the continuing geopolitical tensi...
 • US equities moved higher during the opening of the Asian trading session on Thursday with the sectors of telecommunications and technology that have m...
 • EUR / USD - the euro lost further ground against the dollar and is trading around 1.3160 ​​as investors expect that the data on the trust that will be...
 • The Asian equities have experienced ups and downs in the early hours of the Asian session on Tuesday, with the titles of the energy in the rise and de...
 • EUR / USD - the euro lost ground against the dollar during the Asian session and is trading around 1.3200 in the wake of speculation that the Fed will...
 • EUR / USD ...
 • GBP / USD - The pound weakened against the dollar yesterday and is trading at 1.6600 after the governor of the BOE, Carney has made it clear that lawm...
 • AUD / USD ...
 • EUR / USD - The euro gained ground against the dollar Friday and is currently trading around 1.3400 while the weak growth figures in the second quarte...
 • The Asian equities have not undergone much change on Friday and investors are waiting to see the direction of the market after four days of the positi...
 • The Asian stock market rose for the fourth day in a row since the decline in retail sales in the United States has increased the speculation that the ...
 • The market for Asian equities rose during the session on Tuesday in the wake of positive data from the United States. ...
 • Gainers Asian equities during the early hours of the Asian session on Monday, while Japanese equities have given useful in the wake of the good result...
 • The Asian equities lost ground during the early hours of the trading session on Friday; increasing concern about all'inasprirsi conflict in Ukrain...
 • USD / JPY - The yen strengthened against the dollar and is trading around 102.10 dell'inasprirsi because of tensions between Russia and Western na...
 • USD / CAD - Canadian dollar fell against the greenback and is trading at 1.0965 due to the decline in oil prices and rising concerns related to the fa...
 • AUD / USD - Australian dollar lost ground during the Asian trading session and is trading around 0.9320 after the index of services fell to the Chines...
 • EUR / USD - the euro is trading around 1.3420 between the unprecedented stimulus and the ECB pledged to spur inflation in July slowed by touching the ...
 • The Asian equities have moved downward during the early hours of the Asian session on Friday, despite the positive results from the Chinese manufactur...
 • EUR / USD - The euro weakened against the dollar yesterday and is trading around 1.3390 after data showed the U.S. economy grew more than expected in ...
 • USD / JPY - The yen was almost unchanged against the dollar during the Asian session and is trading around 102.10 after data on industrial production ...
 • GBP / USD - The pound was almost unchanged against the dollar and is trading at 1.6980 in the Asian session after that hedge funds and large speculato...
 • USD / CAD - Canadian dollar fell against the greenback traded at 1.0810 and is waiting for the report this week that is expected is expected to show a...
 • The Asian equities have departed Friday from the highs reached this week to three years after the day that featured Wall Street flat; despite the clos...
 • NZD / USD - The New Zealand dollar has weakened in the Asian market and is trading at 0.8590 while the New Zealand central bank said it would stop the...
 • AUD / USD - The Australian dollar gained ground during the Asian trading session and is trading around 0.9430 after a government report showed annual ...
 • GBP / USD - The sterling is trading at an altitude of around 1.7080 yesterday in the wake of the bets that a cooling housing market will not be enough...
 • EUR / USD - The euro continued to weaken at the end of last week and it exchanged during the Asian session around 1.3540. The decline of the euro was ...
 • USD / JPY - The yen weakened against the dollar during the Asian session and is trading around 101.40 after the minutes of the Bank of Japan. Some mem...
 • AUD / USD - The Australian dollar weakened during the Asian trading session and is trading around 0.9360 after the survey on business confidence in th...
 • NZD / USD - The New Zealand dollar has weakened in the Asian market and is trading at 0.8700 after the index of consumer prices rose less than expecte...
 • The Asian equities moved higher during the early hours of the Asian session on Tuesday as the Bank of Japan kept its monetary policy unchanged while t...
 • USD / JPY - The yen during the Asian session is traded around 101.10 before surgery tomorrow's Fed President Janet Yellen before U.S. lawmakers. T...
 • EUR / USD - The euro was stable at 1.3600 after non-payment of the debt of the Portuguese banking company did emerge concerns about the vulnerability ...
 • AUD / USD - Australian dollar lost ground against the U.S. dollar and is trading at 0.9400 in the Asian market today after a report showed the nation&...
 • The Asian equities have moved downward during the early hours of the trading session on Wednesday after inflation data in China have fallen short of e...
 • USD / JPY - The yen during the Asian session has remained in bullish phase and traded around 101.80 after solid data on bank loans have revived the co...
 • The Asian equities have moved downward during the early hours of the Asian session on Monday, after the long holiday market in the U.S. and the retrea...
 • USD / JPY - Dollar was consolidated against the Yen and is trading around 102.10 after official data showed that the U.S. economy has posted a growth ...
 • AUD / USD - The Australian dollar weakened and is trading around 0.9375 due to conflicting data and the comments of the Central Bank Governor Stevens ...
 • GBP / USD - Pound has strengthened against the dollar around 1.7150 and is treated as the manufacturing growth has increased the prospects of higher i...
 • EUR / USD - The dollar weakened against the euro yesterday and is trading around 1.3700 as a sign that the U.S. economy itself is reduced more than ex...
 • The Equity Market in Asia was predominantly bullish during the early Asian session on Monday, amid expectations of investors that production data that...
 • The Asian equities have moved downward during the early hours of the Asian session on Friday after the St. Louis Fed President James Bullard said that...
 • AUD / USD - Australian dollar has remained stable in the Asian market and is trading at 0.94 against the U.S. dollar after the publication of data on ...
 • GBP / USD - The pound weakened against the dollar yesterday and is trading at 1.6970 in the Asian session after the governor of the BOE, Carney said t...
 • USD / CAD - The Canadian dollar has broken through the range to six weeks and is currently trading around 1.0720 in the Asian market after a report sh...
 • AUD / USD - The Australian dollar gained ground during the Asian trading session and is trading around 0.9440 after the results of the Index released ...
 • GBP / USD - the pound has strengthened against the dollar yesterday and is currently trading around 1.7050 in the Asian session with investors who are...
 • NZD / USD - The New Zealand dollar has weakened in the Asian market and is trading at 0.8710 after quarterly GDP data fell short of estimates. The GDP...
 • USD / JPY - The yen remained stable against the U.S. dollar during the Asian session and is trading around 102.20 after data from the minutes of the c...
 • The Asian equities have experienced ups and downs during the opening of the Asian session Tuesday characterized by a decrease of the securities in the...
 • USD / JPY - Japanese yen appreciated against the dollar and is trading around 101.75 during the Asian session, as the violence in Iraq has fueled rumo...
 • USD / JPY - The yen remained stable against the U.S. dollar during the Asian session and is trading around 101.90 after the Bank of Japan left unchang...
 • The Asian equities lost ground Thursday influenced by the growth forecasts for the global economy and the latest developments in Iraq; the Nikkei inde...
 • USD / JPY - The yen gained ground against the dollar during the Asian session and is trading around 102.25 after a series of conflicting data led to t...
 • Asian stock markets moved higher during the early hours of the Asian session Tuesday, the Chinese price index for consumption which rose 2.5% in May, ...
 • USD / JPY - The dollar remained strong against the Japanese yen and is trading around 102.50 after Japan announced a current account surplus lower tha...
 • EUR / USD - The euro rose yesterday against the dollar and is trading around 1.3660, the market rejected the unprecedented effort the European Central...
 • The Asian equities have moved mostly downward during the early hours of the Asian session on Thursday due to the fact that, according to figures provi...
 • AUD / USD - Australian Dollar maintains gains during the Asian trading session and is trading around 0.9270 after the first quarter GDP rose more than...
 • AUD / USD - The Australian dollar has continued to go down for the Asian market and is trading around 0.9250 after retail sales and current account da...
 • EUR / USD - The euro is losing ground and is trading at 1.3600 due to the fact that the ECB has indicated that this will be the month in which the mon...
 • EUR / USD - The euro lost ground against the dollar during the Asian session and is trading around 1.3630 in the wake of speculation that next week th...
 • AUD/USD – the Australian dollar weakened during the Asian market and is trading around 0.9300 after minutes released from the reserve bank of Au...
 • The Asian Stocks traded mostly lower during the early Asian trading session Monday, as the released home price data in China had declined; the declara...
 • USD/JPY – the Japanese yen held gains during the Asian market and is trading around 101.50 as weakness in some of the worlds biggest economies s...
 • USD/JPY – the Japanese yen rose against the dollar during the Asian market and is trading around 101.80 after stronger than expected first quart...
 • EUR/USD – the euro is trading during the Asian market around 1.3720 as signs of sustained economic weakness in the region boosted speculation th...
 • AUD/USD – the Australian dollar eased during the Asian market and is trading around 0.9350 after weaker than expected data on housing trends and ahead...
 • The Asian Stocks traded mostly steady during the early Asian trading session Monday, as the utilities took gains and consumer discretionary shares dec...
 • EUR/USD – held losses yesterday and is trading during the Asian market at a level of 1.3810 before data forecast to show inflation in the region...
 • GBP/USD – the pound advanced against the dollar and is trading around 1.6815 as prospects for stronger economic growth and a wave of mergers and...
 • The Asian Stocks traded mostly lower during the early Asian trading session Monday, The Nikkei down 1.3%; as Japan shut Tuesday for Showa Day, and mos...
 • Asian stocks struggled on Friday, as fears of an escalating Ukraine crisis eclipsed upbeat U.S. economic data and robust U.S. tech shares. MSCI's broa...
 • NZD/USD – the new Zealand dollar gained during the Asian hours and is trading around 0.8630 after the reserve bank of new Zealand increased the offici...
 • AUD/USD – the Australian dollar fell to a level of 0.9280 during the Asian market after consumer prices rose less than expected – 0.6% compared to an ...
 • USD/JPY - The dollar held gain against the Japanese yen and is trading around 102.65 during the Asian Market, before data forecast show continuing imp...
 • USD/JPY – the Japanese yen strengthen against the dollar during the Asian market and is trading around 101.95 after bank of japan governor kuroda repe...
 • NZD/USD – the new Zealand dollar weakened sharply during the Asian market and is trading around 0.8590 after first quarter consumer prices rose less t...
 • AUD/USD – the Australian dollar eased and is trading around 0.9390 during the Asian market after release of the reserve bank of Australia board meetin...
 • EUR/USD – the euro weakened slightly against the dollar and is trading around 1.3850 during the Asian market after European central bank president Mar...
 • The Asian Stocks traded higher during the early Asian trading session Thursday, after the minutes from the Federal Reserve's March policy meeting reve...
 • AUD/USD – the Australian dollar traded slightly higher after housing finance data came in stronger than expected and is trading around 0.9370 du...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Tuesday, as Another U.S. sell off led by technology shares while the Bank of Japa...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Monday; The Nikkei fell 1.5% and the Hang Seng Index fell 0.8% as China markets s...
 • USD/JPY – the dollar traded near the highest level in 9 weeks against the Japanese yen during the Asian market in a level of 104.00 before the U.S. is...
 • USD/JPY – the dollar rose a two month high against the yen and is trading around 104.00 during the Asian market before U.S. data forecast to show serv...
 • AUD/USD – the Australian dollar fell further during the Asian trade to a level of 0.9230 after February building approvals data came in much weaker th...
 • AUD/USD – the Australian dollar broke above 93.00 against the U.S. dollar the first time in four months After the central bank left interest rat...
 • The Asian Stocks traded higher during the early Asian trading session Monday; The Hang Seng Index rose 0.3% as investors anticipate that China would t...
 • USD/JPY – the Japanese yen slid against the dollar and is trading around 102.50 during the Asian market before the bank of japan deputy governor speak...
 • EUR/USD – the dollar reached a two week high against the euro yesterday and is trading during the Asian market around 1.3780, the day after FED chair ...
 • The U.S. dollar held its biggest gain in seven months versus major peers after federal reserve policy makers signaled they will probably raise interes...
 • USD/JPY – the Japanese yen weakened slightly against the dollar during the Asian market and is trading around 101.50 after japans February trade defic...
 • AUD/USD – the Australian dollar is trading around 0.9080 during the Asian hours after minutes of the reserve bank of Australia’s march board meeting c...
 • USD/JPY – the Japanese yen weakened against the dollar during the Asian market and is trading around 101.45 as Crimea’s vote to break away from Ukrain...
 • USD/JPY – the Japanese yen is trading around 101.70 during the Asian trade as minutes released from the bank of japan February board meeting were as e...
 • AUD/USD – the Australian dollar weakened against the U.S. dollar during the Asian market and is trading around 0.8950 following housing finance data t...
 • AUD/USD – the Australian dollar is trading around 0.9030 during the Asian market against the U.S. Dollar after a bank survey on business confide...
 • USD/JPY – the Japanese yen gained against the dollar during the Asian market and is trading around 103.10 despite data that showed weaker than expecte...
 • The Asian Stocks traded higher during the early Asian trading session Friday; as the investors’ up-growing anticipation for the release of the U.S. mo...
 • USD/JPY – the dollar gained against the Japanese yen during the Asian trade and is trading around 102.70 after Japanese government advisory panel said...
 • AUD/USD – spiked higher in the Asian market and is trading around 0.8970 after fourth quarter GDP rose more than the expectations and after a private ...
 • AUD/USD – the Australian dollar weakened against the U.S. dollar to a level of 0.8920 in the Asian market after the central bank held its cash rate at...
 • AUD/USD – the aussie dollar will reverse its biggest monthly gain, trading patterns suggest, as decade high unemployment and a fall in business invest...
 • AUD/USD – the aussie dropped after business investment fell the most in four years. The currency is trading around 0.8930 during the Asian market. The...
 • AUD/USD – the Australian dollar weakened against the U.S. dollar to a level of 0.8995 during the Asian hours after Australia’s construction work done,...
 • USD/JPY – is trading around 102.50 during the Asian market after japans corporate services price index fell against expectation in January. The bank o...
 • European central bank president Mario Draghi said policy makers are ready to add to stimulus if the outlook for pieces deteriorates though there are c...
 • USD/JPY – rose during the Asian market to a level of 102.60 after the bank of japan policy meeting minutes highlighted concerns over the health of eme...
 • USD/JPY – rose slightly during the Asian market and is trading around 102.05 after japan reported its largest ever trade deficit. The data that was re...
 • AUD/USD – the Australian dollar fell during the Asian market and is trading around 0.9010 after data showed the official wage price index fell to its ...
 • USD/JPY – the Japanese yen fell against all major peers and against the U.S. dollar to a level of 102.70 after the bank of japan boosted lending progr...
 • AUD/USD – Australia’s central bank is signaling its success in weakening its currency will stimulate Inflation. The Aussie is trading around 0.9050 du...
 • USD/JPY – is trading around 101.80 during the Asian market after the announcement on implantation of Japans stimulus program. Japans ministry of finan...
 • AUD/USD – Australian dollar fell sharply during the Asian market and is trading around 0.8940, on disappointing employment data and IMF comments that ...
 • The dollar fell to the lowest level in four weeks after federal reserve chairman Janet yellen said the recovery in the U.S. labor market is far from c...
 • The Asian Stocks traded higher during the early Asian trading session Tuesday; as the up-growing anticipation for Federal Reserve Chairman Janet Yelle...
 • USD/JPY – rose during the Asian trading hours 102.40 after japans current account deficit hit a record high in December. The japans ministry of financ...
 • Asian shares regained a measure of stability on Friday, stepping further away from five-month lows after a strong rally on Wall Street and hopeful sig...
 • AUD/USD – the Australian dollar climbed 0.6% during the Asian trading hours to 0.8960. Australian Bureau of statistics reported that country’s trade s...
 • NZD/USD – the new Zealand dollar fell during the Asian trading and is trading around 0.8200 in the Asian market despite the country’s employment rate ...
 • AUD/USD – The reserve bank of Australia kept its rate at a record low 2.5% as expected following a board meeting on Tuesday and signaled that a carefu...
 • AUD/USD – the Australian dollar rose slightly 0.8760 in the Asian market after a fall in the manufacturing index. The industry survey showed that the ...
 • The Asian Stocks traded higher during the early Asian trading session Friday; the Nikkei rose 0.6% after Japan’s unemployment rate fell to six year lo...
 • The U.S. dollar rose yesterday against most emerging market currencies as the federal reserve cut monthly bond buying by 10$ billion. The FED is now p...
 • USD/JPY – is trading around 103.20 during the Asian market. The Japanese yen weakened for the third day Versus the dollar before the federal reserve e...
 • USD/JPY – is trading around 102.65 during the Asian market after a higher than expected corporate services price index data in japan. the index that w...
 • USD/JPY – is trading around 102.30 during the Asian trade after a wider expected December trade deficit in japan and the release of the bank of japan ...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Friday, as the regional benchmark index set for its longest streak of weekly loss...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Thursday, as China’s flash manufacturing PMI report showed an unexpectedly drop t...
 • USD/JPY – The Japanese yen gained against the dollar 104.50 in the Asian market after the bank of japan Board said the economy continued to recover mo...
 • NZD/USD – new Zealand’s annual inflation rate accelerated in the fourth quarter urging bets that the Reserve bank will raise interest rates....
 • USD/CAD – The U.S. dollar ended the week close to four years high against the Canadian dollar 1.0960 as a raft of U.S. data indicated that the U.S. ec...
 • GBP/USD – The pound remained in the low arias against U.S. dollar 1.6330 after release of mixed U.S. Employment data although strong U.S. manufacturin...
 • AUD/USD – The Australian dollar fell against the U.S. dollar 0.8810, 1.1% during the Asian market after Australia’s unemployment rate remained unchang...
 • USD/JPY – rose slightly in the Asian trade 104.30, after U.S. retail sales numbers for December beat the forecast And kept expectations going for the ...
 • USD/JPY – The Japanese yen dropped against USD – 103.20 after data showed japans current account deficit widened in November -0.05T . Government data ...
 • USD/JPY – The Japanese yen touched the strongest – 103.30, in three weeks as investors weigh the outlook for a reduction in Federal Reserve monetary s...
 • The Asian Stocks traded mostly lower during the early Asian trading session Friday, after released data showed China’s Trade Balance narrowed and inve...
 • AUD/USD – Australian dollar fell against USD to 0.8870 0.3% in the Asian market, after a better than expectations retail trade numbers in Australia. N...
 • The Asian Stocks traded higher during the early Asian trading session Wednesday, helped by positive clues from U.S. markets that showed U.S. economy i...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Tuesday, as a report showed U.S. service industries expanded less than expected a...
 • The Australian dollar retained gains against the U.S. dollar in the opening of the market on Monday in Asia and is trading around 0.8950, despite the ...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Friday, after China’s non- manufacturing Purchasing Managers' Index remain declin...
 • The Asian Stocks traded lower during the early Asian trading session Thursday, after China’s manufacturing purchasing managers’ index remain unchanged...

Ogłoszenie

 
Proszę zawsze zapoznać się z sekcją Zapowiedzi na naszej stronie
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty walutowe (FX) są produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Handlowanie CFD obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestora. Dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy zapoznać się z całym oświadczeniem o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: FXGM (www.fxgm.com) jest marką Depaho Ltd., cypryjskiej spółki inwestycyjnej podlegającej Cysec(www.cysec.gov.cy), numer licencji 161/11. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) są zazwyczaj produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe towarów na rynku Forex oraz na rynku pozagiełdowym (OTC) dotyczące surowców, forexu, indeksów i akcji są obarczone wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całej inwestycji. Dlatego też kontrakty walutowe i CFD nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu, należy zapoznać się ze wszelkimi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe, kontrakty walutowe i OTC oraz zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez Depaho Ltd to informacje, które nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne.