Przegląd Rynku 30 kwietnia 2020 r.

by Constantinos Loizou

W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym możemy spodziewać się pewnej zmienności w EUR i USD

O 9:00 (czasu uniwersalnego) Urząd Statystyczny Strefy Euro (Eurostat) opublikuje swój produkt krajowy brutto

Liczba ta jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych w strefie euro.

Oczekuje się, że wynik ten spadnie do -3,1%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wynosił 1%.

O 9:00 (czasu uniwersalnego) Urząd Statystyczny Strefy Euro (Eurostat) opublikuje swoją stopę bezrobocia.

Wynik ten ma wzrosnąć do 7,7%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 7,3%.

Ponadto, o 9:00 (czasu uniwersalnego), Urząd Statystyczny Strefy Euro (Eurostat) opublikuje swój Wskaźnik CPI (Consumer Price Index).

Oczekuje się, że wynik ten spadnie do 0,7%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 1%.

O 11:45 (czasu uniwersalnego) Europejski Bank Centralny ogłosi swoją decyzję w sprawie stopy procentowej

Oczekuje się, że wynik pozostanie taki sam jak w poprzednim miesiącu, na poziomie 0%.

O godzinie 12:30 (czasu uniwersalnego) Departament Pracy USA opublikuje swoje wstępne wnioski o Status Bezrobocia.

Liczba ta mierzy liczbę osób zgłaszających po raz pierwszy roszczenia do państwowego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia

Oczekuje się, że wynik ten spadnie do 3500 tys., biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 4427tys.

 

Na wykresach

 

Jak możemy zaobserwować na dziennym Wykresie DAX 30 , cena wynosi obecnie 11,100

Indeks zareagował na poprzedni wewnętrzny opór (zielona przerywana linia)

Nawet jeśli cena znajduje się poniżej niebieskiej linii trendu wzrostowego, to jednak nadal przesuwa się do góry

Możemy zaobserwować wzrost ceny do poziomu 61,8% Retrakcj Fibonacciego (z 13,826 do 7,949), na poziomie 11,705.

W przeciwnym razie, istnieje możliwość, że cena przetenstuje 50% poziomu Retrakcji Fibonacciego, na 10,970