Przegląd Rynku 29 maja 2020 r.

by Constantinos Loizou

- W dzisiejszym kalendarzu gospodarczym możemy spodziewać się pewnej zmienności w EUR, CAD i USD.

- O godzinie 9:00 (czasu uniwersalnego) Eurostat (Europejski Urząd Statystyczny) opublikuje wskaźnik cen konsumpcyjnych.

- Powyższe przedstawia zmiany cen towarów i usług

- Prognozuje się, że wynik ten spadnie do 0,2%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 0,3%.

- O 12:30 (czasu unwersalnego) Urząd Statystyczny Kanady ogłosi swój Produkt Krajowy Brutto

- Powyższe jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wyprodukowanych przez Kanadę

- Prognozuje się, że wynik ten spadnie do -10%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 0,3%.

- O 12:30 (czasu uniwersalnego) Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych opublikuje swój Bilans Handlu Towarami.

- Powyższe stanowi różnicę w wartości pomiędzy towarami importowanymi i eksportowanymi w danym miesiącu

- W poprzednim miesiącu wynik wyniósł -64,38B USD.

 

 

Na wykresach

 

- Jak możemy zaobserwować na 4-godzinnym wykresie Brent, od 22 kwietnia cena jest notowana w górnym kanale handlowym.

- Stwierdzono dwukrotny opór towaru przy 37.250

- Cena została przełamana poniżej górnego kanału handlowego i ponownie sprawdzona

- Teraz jest na poziomie 35,620, poniżej 20 okresów Moving Average (zielony)

- Na wskaźniku RSI obserwujemy ujemną dywergencję połączoną z tendencją spadkową (kolor czerwony), podczas gdy wskaźnik do momentu pędu jest na poziomie 48

- Biorąc pod uwagę powyższe, istnieje możliwość zaobserwowania niższej ceny na poziomie 33, na którą składa się 23,6% poziom retrakcji Fibonacciego (od 19.411 do 37.284).