Przegląd Rynku 28 maja 2020 r.

by Constantinos Loizou

 

- W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym możemy spodziewać się pewnej zmienności w USD i Ropy Naftowej

- O 12:30 (czasu uniwersalnego) Departament Pracy USA ogłosi swoje wstępne wnioski o zwolnienie z pracy.

- Jest to miara liczby osób zgłaszających po raz pierwszy roszczenia do państwowego ubezpieczenia na wypadek bezrobocia.

- Oczekuje się, że wynik ten spadnie do 2100K, biorąc pod uwagę ostatni tydzień, który wynosił 2438K

- O 12:30 (czasu uniwersalnego) Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych wyda swój produkt krajowy brutto (PKB).

- PKB pokazuje wartość pieniężną wszystkich towarów, usług i struktur wytworzonych w danym kraju w danym okresie czasu

- Prognozuje się, że wynik pozostanie taki sam jak w poprzednim miesiącu i wyniesie -4,8%.

- O 15:00 (czasu uniwersalnego) Administracja Informacji Energetycznej USA ogłosi Zmianę Zapasów Ropy Naftowej

- Prognozuje się wzrost wyniku o -2,5 mln, biorąc pod uwagę ostatni tydzień, który wynosił -4,983 mln.