Przegląd Rynku 22 maja 2020 r.

by Constantinos Loizou

  • W dzisiejszym Kalendarzu Ekonomicznym możemy spodziewać się pewnej zmienności w EUR i CAD
  • O 11:30 (czasu uniwersalnego) Europejski Bank Centralny (EBC) zorganizuje posiedzenie w sprawie Polityki Pieniężnej
  • Posiedzenie EBC w sprawie Polityki Pieniężnej zawiera przegląd rozwoju sytuacji na rynku finansowym, gospodarczym i pieniężnym
  • Celem jest przedstawienie uzasadnienia decyzji w zakresie polityki pieniężnej oraz umożliwienie członkom społeczeństwa lepszego zrozumienia dokonywanej przez Radę Prezesów oceny gospodarki i jej reakcji politycznych w świetle zmieniających się warunków
  • O 12:30 (czasu uniwersalnego) Urząd Statystyczny Kanady ogłosi swoją Sprzedaż Detaliczną
  • Powyżej przedstawiono wszystkie towary sprzedawane przez handlowców detalicznych w oparciu o kontrolę wyrywkową sklepów detalicznych różnych rodzajów i rozmiarów
  • Prognozuje się największy spadek na poziomie -10%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 0,3%