Przegląd Rynku 15 maja 2020 r.

by Constantinos Loizou

 • W dzisiejszym Kalendarzu Ekonomicznym możemy spodziewać się pewnej zmienności w EUR i USD
 • O 06:00 (czasu uniwersalnego) Federalny Urząd Statystyczny Niemiec udostępnił swój produkt krajowy brutto (PKB)
 • PKB jest miarą całkowitej wartości wszystkich towarów i usług wytwarzanych przez Niemcy
 • Wynik ten spadł do -2,2% biorąc pod uwagę wynik z lutego, czyli 0%.
 • O 09:00 (czasu uniwersalnego) Urząd Statystyczny Strefy Euro wyda swój Produkt Krajowy Brutto
 • Prognozuje się, że wynik ten pozostanie taki sam jak w poprzednim miesiącu, na poziomie -3,8%.
 • O 12:30 (czasu uniwersalnego) Amerykańskie Biuro Spisu Powszechnego ogłosi swoją sprzedaż detaliczną.
 • Powyższy pomiar mierzy całkowite wpływy ze sklepów detalicznych.
 • Przewiduje się, że wynik ten spadnie o -12%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł -8,7%
 • O 14:00 (czasu uniwersalnego) Biuro Statystki Pracy w USA opublikuje JOLTS Oferty Pracy
 • Powyższe badanie jest przeprowadzone przez Biuro Statystyki Pracy, które ma pomóc w pomiarze wolnych miejsc pracy.
 • Prognozuje się spadek wyniku o 6,842 mln, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 6,882 mln