Przegląd Rynku 29 kwietnia 2020 r.

by Constantinos Loizou

Decyzja w sprawie Stóp Procentowych USA

 • W dzisiejszym kalendarzu ekonomicznym możemy spodziewać się pewnej zmienności w EUR, USD i Ropie Naftowej
 • O 9:00 (GMT) Komisja Europejska opublikuje badanie Nastrojów Gospodarczych w Strefie Euro
 • Liczba ta jest badaniem zaufania konsumentów do działalności gospodarczej.
 • Przewiduje się, że wynik ten spadnie do 74.4, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 94.5
 • O 12:00 (GMT) Urząd Statystyczny Unii Europejskiej (Destatis) opublikuje Wskaźnik cen Konsumpcyjnych dla Niemiec (ICP)
 • ICP jest miarą cen stosowaną przez Radę Prezesów UE w celu określenia i oceny stabilności cen w strefie euro w kategoriach ilościowych.
 • O 12:30 (GMT) Amerykańskie Biuro Analiz Ekonomicznych opublikuje swój Produkt Krajowy Brutto
 • Liczba ta mierzy wartość pieniężną wszystkich towarów, usług i struktur wyprodukowanych w danym kraju w danym okresie czasu.
 • Oczekuje się, że wynik ten spadnie do -4.0%, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wyniósł 2.1%
 • O 14:30 (GMT) Amerykańska Administracja Informacji Energetycznej (EIA) ogłosi Zmianę Zapasów Ropy Naftowej
 • Wynik ten ma się zmniejszyć do 10.6 mln, biorąc pod uwagę ostatni miesiąc, który wynosił 15.022 mln
 • O 18:00 (GMT) Rada Gubernatorów Rezerwy Federalnej spotka się i ogłosi swoją decyzję w sprawie Stopy Procentowej
 • Wynik ma pozostać taki sam jak w poprzednim miesiącu i wynosić 0.25%