Powered by Investing.com

Market Update

The Cabinet Office in a report stated that the Japanese Household Confidence had risen to a seasonally adjusted annual rate of 42,3, from 43,0 the previous month.

Aktualności z rynku

W opublikowanym raporcie Chińskie Centrum Informacji Logistycznych poinformowało, że indeks aktywności w sektorze wytwórstwa wzrósł do 51,2 w skali rocznej, w stosunku do 50,4 miesiąc wcześniej. We wtorek opublikowano również indeks menedżerów zaopatrzenia (PMI) sektora pozaprodukcyjnego CFLP, który wzrósł do poziomu 54,0 w porównaniu z 53,7 miesiąc wcześniej, przekraczając oczekiwania na poziomie 50,4. Bank Japonii różnicą głosów 7:2 zdecydował o utrzymaniu obecnej polityki monetarnej, utrzymując przyjęty we wrześniu cel z zakresu kontroli krzywej rentowności.

Aktualności z rynku

Liczba rozpoczętych budów nieruchomości mieszkalnych w Japonii w ubiegłym kwartale wzrosła. Osiągnięto przyrost w wysokości 10% w porównaniu z prognozą na poziomie 5,1%.

Aktualności z rynku

Przewodniczący Xi Jinping poinformował Biuro Polityczne w trakcie jego posiedzenia, że Chiny będą nadal prowadzić rozważną politykę monetarną oraz aktywną politykę fiskalną.

Aktualności z rynku

Gubernator banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że bank centralny nie jest skłonny podejmować próby obniżenia rentowności długoterminowych obligacji skarbowych, ponieważ skupia się na kontrolowaniu krzywej rentowności dla zapadalności do 10 lat.

Aktualności z rynku

Były zastępca gubernatora Banku Japonii stwierdził, że system drukowania pieniędzy przez bank centralny utracił zdolność prawidłowego funkcjonowania i uzależnił politykę fiskalną od taniego pieniądza. Ostrzegł też przed dalszym zwiększaniem skali monetarnych środków stymulujących.

Aktualności z rynku

Według jednego z funkcjonariuszy Kancelarii Rady Ministrów gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, iż bank centralny będzie kontynuować łagodzenie polityki monetarnej w ramach swojego nowego programu, aby szybko osiągnąć cel w postaci 2% inflacji. Seiichi Shimizu stwierdził w wywiadzie dla Nikkei News, że prowadzona przez Bank Japonii nowa polityka docelowych poziomów stóp procentowych oraz nachylenia krzywej rentowności nie jest próbą wyznaczenia stałych poziomów rentowności.

Aktualności z rynku

Aktywność w japońskim sektorze wytwórczym w październiku wzrosła. Wstępny odczyt wykazał, że skorygowany sezonowo indeks menedżerów zaopatrzenia (PMI) wzrósł do 51,7, w porównaniu z 50,4 miesiąc wcześniej. Japoński eksport w skali rocznej spadał we wrześniu 12. miesiąc z kolei. Według wiarygodnych źródeł eksport Japonii spadał o 6,9% w skali rocznej, w porównaniu ze spadkiem o 9,6% miesiąc wcześniej.

Aktualności z rynku

Gubernator Banku Japonii Haruhiko Kuroda stwierdził, że kierowana przez niego instytucja ze względu na niski wzrost cen mogłaby zostać zmuszona do opóźnienia terminu osiągnięcia swojego celu inflacyjnego w trakcie zaplanowanego na bieżący miesiąc przeglądu stóp procentowych.

Aktualności z rynku

Jak podało urzędowe czasopismo Financial News, cytując wysokiego rangą funkcjonariusza komisji nadzoru rynku walutowego, Chiny ujawniły w tym roku nielegalne transakcje podziemnych parabanków na kwotę 1 biliona juanów.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty walutowe (FX) są produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Handlowanie CFD obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestora. Dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy zapoznać się z całym oświadczeniem o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: FXGM (www.fxgm.com) jest marką Depaho Ltd., cypryjskiej spółki inwestycyjnej podlegającej Cysec(www.cysec.gov.cy), numer licencji 161/11 oraz autoryzowana przez FSB (www.fsb.co.za), numer autoryzacji 47709. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) są zazwyczaj produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe towarów na rynku Forex oraz na rynku pozagiełdowym (OTC) dotyczące surowców, forexu, indeksów i akcji są obarczone wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całej inwestycji. Dlatego też kontrakty walutowe i CFD nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu, należy zapoznać się ze wszelkimi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe, kontrakty walutowe i OTC oraz zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez Depaho Ltd to informacje, które nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne.