Handluj Akcjami i Forex gdziekolwiek jesteś

FXGM

Free Mobile App

Ściągnij naszą aplikacje

Default

Domyślna zasada Margin Close-Out: Najniższy Wolumen

Ja, Klient, niniejszym polecam Spółce stosowanie poniższej reguły Margin Close-Out (MCO, pl. Depozyt Zabezpieczający) w stosunku do mojego rachunku handlowego.

Po uruchomieniu MCO pozycja otwarta z najmniejszą wolumenem zostanie automatycznie zamknięta. Ta czynność zostanie powtórzona w dowolnym momencie, gdy MCO zostanie uruchomione i może być powtarzana do momentu aż wszystkie otwarte pozycje zostaną zamknięte. W przypadku uruchomienia MCO w czasie, gdy symbol pozycji jest poza godzinami rynkowymi, pozycja nie zostanie zamknięta.

Twój wniosek odnośnie reguły MCO został przesłany.

Spółka proceduje Twój wniosek w ciągu (3) dni roboczych.

Sorry, there was an error!

Something went wrong!

Unfortunately, we do not offer our services to residents.

Ok