Aby korzystanie było łatwiejsze, firma FXGM dołozyła wszelkich starań w dostarczaniu swoim klientom łatwego sposobu wypłaty. W FXGM polecenia wypłat są szybkie. Wszystko, co musisz zrobić, to postępować według prostych czynności:
  1. Zalogować sie do swojego konta inwestycyjnego i zlecić polecenie wypłaty.
  2. Jeśli użyto karty kredytowej, aby zasilić konto inwestycyjne, należy wypełnić nasz formularz Deklaracji Karty Kredytowej i wysłać go do nas faksem na +35722766333 lub skan za pośrednictwem poczty elektronicznej na customer.service@fxgm.com.

Należy pamietać, iz wypłaty środków wracają tą samą drogą, jaką został wykonany ich wstepny depozyt. Dla przykładu, jeżeli wstepny depozyt był wykonany za pomocą karty kredytowej, to wtedy wypłacane środki wracają tą samą drogą. Natomiast dodatkowe środki (jeżeli zostały wygenerowane) zostają przelane na wskazane przez Pana/Pani Konto Bankowe.


Przykład:

• Depozyt początkowy $ 1.000 za pomocą karty kredytowej
• Wypłata $1500
W związku z powyższym $1.000  zostanie zwrócone na tą samą kartę kredytową, a $500 będzie zwrócone do wyznaczonego rachunku bankowego.
 
Uwaga: Nasz Dział BackOffice rozpoczyna proces polecenia wypłaty w ciągu jednego dnia roboczego, jeżeli spełnione są odpowiednie wymagania, jakie opisano w Umowie o świadczeniu usług i załączników. Jednak czas potrzebny do przelania srodkow będzie się różnić, w zależności od wybranej metody płatności.

W przypadku otwartych pozycji podczas przebiegu przetwarzania zlecenia wypłaty, dostępny wypłacalny kapitał może się różnic. Prośbą o wypłatę, która nie może być zrealizowana z racji niewystarczalnych środków, będzie odrzucona. Po odrzuceniu, w przypadku dalszych chęci wypłaty, prosimy o złożenie nowego zlecenia wyplaty w ramach dostępnego kapitału.
 
Nie ponosimy odpowiedzialności za opóźnienia wynikające z niepełnej dokumentacji lub wewnętrznych procedur Bankowych. Opłaty bankowe poniesione w wyniku przelewów Bankowych nie są pobierane z naszej strony. Jednakże, glówny oraz/lub pośrednicy bankowi moga pobrać opłaty według własnej taryfy opłat.
 
Jeżeli pojawiają sie dodatkowe pytania w związku z wypłatami lub potrzebna jest pomoc w wypełnieniu dokumentacji, prosimy o kontakt pod numerem +357 22 300 520 lub poprzez e-maila backoffice@fxgm.eu.

Kontrakty na różnice kursowe (CFD) oraz kontrakty walutowe (FX) są produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Handlowanie CFD obarczone jest dużym ryzykiem, ponieważ dźwignia finansowa może działać zarówno na korzyść, jak i niekorzyść inwestora. Dlatego też CFD mogą nie być odpowiednie dla wszystkich inwestorów, ponieważ istnieje prawdopodobieństwo utraty całego zainwestowanego kapitału. Prosimy zapoznać się z całym oświadczeniem o zrzeczeniu się odpowiedzialności.

Oświadczenie o zrzeczeniu się odpowiedzialności: FXGM (www.fxgm.com) jest marką Depaho Ltd., cypryjskiej spółki inwestycyjnej podlegającej Cysec(www.cysec.gov.cy), numer licencji 161/11 oraz autoryzowana przez FSB (www.fsb.co.za), numer autoryzacji 47709. Kontrakty na różnice kursowe (CFDs) są zazwyczaj produktami opierającymi się na efekcie dźwigni finansowej. Inwestowanie w kontrakty na różnice kursowe towarów na rynku Forex oraz na rynku pozagiełdowym (OTC) dotyczące surowców, forexu, indeksów i akcji są obarczone wysokim ryzykiem i mogą doprowadzić do utraty całej inwestycji. Dlatego też kontrakty walutowe i CFD nie są przeznaczone dla wszystkich inwestorów. Nie powinieneś inwestować pieniędzy, na utratę których nie możesz sobie pozwolić. Przed podjęciem decyzji o rozpoczęciu handlu, należy zapoznać się ze wszelkimi ryzykami związanymi z inwestowaniem w kontrakty na różnice kursowe, kontrakty walutowe i OTC oraz zasięgnąć porady niezależnego i licencjonowanego doradcy finansowego. Wyniki osiągnięte w przeszłości nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Przyszłe prognozy nie stanowią rzetelnego wskaźnika dla przyszłych wyników. Informacje dostarczone przez Depaho Ltd to informacje, które nie powinny być interpretowane jako porady inwestycyjne.